พลเอกวิจักขฐ์ สิริบรรสพ ที่ปรึกษาพิเศษประจำสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนาพร้อมคณะมูลนิธิชัยพัฒนาตรวจเยี่ยมโครงการทหารพันธุ์ดี ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 9 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น. พลเอก วิจักขฐ์ สิริบรรสพ ที่ปรึกษาพิเศษประจำสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา พร้อมด้วยคณะมูลนิธิชัยพัฒนา ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมความคืบหน้า และการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง และโครงการทหารพันธุ์ดี กรมทหารราบที่ 8 ค่ายสีหราชเดโชไชย ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น โดยมี พลตรี บุญสิน พาดกลาง ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 3 ให้การต้อนรับ
ในโอกาสนี้ พลเอก วิจักขฐ์ สิริบรรสพ และคณะ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง และโครงการทหารพันธุ์ดี กรมทหารราบที่ 8 ซึ่งหน่วยได้ดำเนินทำแปลงเพาะปลูกพืชผักพระราชทานชนิดต่างๆ ได้แก่ พริกพันธุ์จินดา, ถั่วฝักยาวลายเสือจักรพันธ์,ผักกูด และ การคัดแยกเมล็ดพันธุ์พืช การเพาะต้นกล้า รวมทั้งการปศุสัตว์ เช่นการเลี้ยงไก่พันธุ์ประดู่หางดำ และการเลี้ยงกบทุ่งกุลา และการทำปุ๋ยหมักสูตรพระราชทานฯในโครงการฯ พร้อมให้คำแนะนำในการปฏิบัติเพิ่มเติม เพื่อให้เจ้าหน้าที่โครงการฯ ได้นำไปแก้ไขและปฏิบัติให้เกิดความถูกต้อง สมบูรณ์


สำหรับโครงการทหารพันธุ์ดี สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ดำเนิน “โครงการทหารพันธุ์ดี’ เพื่อส่งเสริมให้กำลังพลของ กองทัพบก มีความรู้ความสามารถในการปลูกผักปลอดสารพิษไว้บริโภค ลดภาระค่าใช้จ่ายของครัวเรือน หากเหลือจากการบริโภค สามารถจำหน่ายเป็นรายได้เสริมให้กับครอบครัว และสิ่งที่สำคัญสามารถเก็บผลผลิตจัดทำเป็นเมล็ดพันธ์ุที่มีคุณภาพ เพื่อขยายผลไปสู่กำลังพลทหารกองประจำการของหน่วย และขยายผลให้กับกำลังพล ครอบครัว และประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบต่อไป


ภาพ : ขอบพระคุณภาพจาก ร.8
ข่าว : ไทบ้าน นิวส์ (พรพิพัฒน์ เพ็ชรสังหาร)

Leave a Reply

%d bloggers like this: