ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน มทบ.37 จัดกิจกรรมการทำความสะอาดสิ่งปนเปื้อน ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ ภายในสถานศึกษาก่อนการเปิดภาคเรียน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2564 และเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน มทบ.37 จัดกิจกรรมการทำความสะอาดสิ่งปนเปื้อน ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ ภายในสถานศึกษาก่อนการเปิดภาคเรียน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2564 และเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

 

พันเอก กิตติพล ไพรหิรัญ รอง ผู้อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน มทบ.37(1) ในฐานะ รอง ผอ.ศบภ.มทบ.37(1)/รอง ผอ.รมน.จังหวัด ช.ร.( ท.) ได้รับมอบหมายจาก พลตรี ศุภฤกษ์ สถาพรผล ผู้อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน มทบ.37/ผอ.ศบภ.มทบ.37 เป็นประธานในการจัดกิจกรรมการทำความสะอาดสิ่งปนเปื้อน ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ ภายในสถานศึกษาก่อนการเปิดภาคเรียน เมื่อเช้าวันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน 2564 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2564 และเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ก่อนเปิดภาคเรียน เมื่อเช้าวันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน 2564 ที่โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์บริบูรณ์ธนวัฒน์ ค่ายเม็งรายมหาราช ถนนหน้าค่าย ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย โดยมี กำลังพลจิตอาสาจาก รพ.ค่ายเม็งรายมหาราช, ร.17 พัน 3 ในพระองค์ฯ, ร้อย.มทบ.37 คณะสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา มทบ.37 และคณะครู รร.ทบ.อ.บ.ว. จำนวนประมาณ 50 คน ร่วมปฏิบัติการในครั้งนี้

 

ในการนี้ พันเอก กิตติพล ไพรหิรัญ รอง ผู้อำนวยการจิตอาพระราชทาน มทบ.37(1) /รอง ผอ.ศบภ.มทบ.37(1) /รอง ผอ.รมน.จังหวัด ช.ร.(ฝ่าย ท.) ได้กล่าวให้โอวาทกับคณะครู ความว่า ขอให้คณะคุณครูได้ตระหนักถึงการรักษาความสะอาดอย่างเคร่งครัด เพราะเด็ก ๆ ที่เข้ามาเรียนภายในค่ายเม็งรายมหาราชแห่งนี้ มีทั้งลูกหลานกำลังพล และประชาชนภายนอก จึงได้มอบความไว้วางใจที่นำบุตรมาเรียนในสถานที่แห่งนี้ จึงขอให้คณะคุณครูปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงให้ทุกท่านตระหนักในความเข้มข้นของทุกมาตรการ ให้ทุกคนกำชับกวดขันการเว้นระยะห่าง หมั่นล้างมือ และสวมหน้ากากอนามัยและอื่น ๆ เพื่อความปลอดภัยของลูกหลานที่จะเข้ามาเรียนในวันเปิดเทอมที่จะถึงในวันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564 ด้วย อีกทั้ง ยังเป็นการสร้างและปลูกฝังสุขนิสัยให้กับเด็กนักเรียน เพื่อนำไปใช้ที่บ้านหรือที่สาธารณต่าง ๆ อีกทั้ง ยังสร้างความเชื่อมั่นที่โรงเรียนจะเป็นสถานที่ปลอดเชื้อและห่างไกลโควิด-19 ได้อีกด้วย

 

 

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย

 

Leave a Reply

%d bloggers like this: