โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ มงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์(ทศล.) จัดประชุมใหญ่สามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561

วันที่ 10 มิ.ย. เมื่อเวลา 10.45 น. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ มงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์(ทศล.) จัดประชุมใหญ่สามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 โดยมีนายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ ว่าที่หัวหน้าพรรคฯ นายณัชพล สุพัฒนะ หรือมาร์ค พิทบูล ว่าที่รองหัวหน้าพรรคฯ และผู้ร่วมก่อตั้งพรรคจำนวน 700 คนเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก ทั้งนี้การประชุมมีวาระเพื่อเลือกหัวหน้าพรรค กรรมการบริหารพรรค(กก.บห.) และประกาศนโยบายและอุดมการณ์ของพรรค เป็นต้น

โดยที่ประชุมได้เสนอชื่อ นายมงคลกิตติ์ เป็นหัวหน้าพรรค, นายณัชพล เป็นรองหัวหน้าพรรคคนที่1, พล.ท.อัศวิน รัชฎานนท์ เป็นรองหัวหน้าพรรคคนที่2, นายวิวัฒน์ เจริญพาณิชศิริ เป็นเลขาธิการพรรค, นายพิชิต คำแก้ว เป็นรองเลขานุการพรรคคนที่1, นายจำรูญศักดิ์ จันทรมัย เป็นรองเลขานุการพรรคคนที่ 2, นางชุติมา โชคอารีย์ เป็นเหรัญญิก, นางอรวัสสา ฉัตรเพชรา เป็นนายทะเบียนสมาชิกพรรค, นางภคอร จันทรคณา เป็นโฆษกพรรค, นายรชต จึงแย้มปิ่น เป็นรองโฆษกฯคนที่1, นายอธิวัฒน์ บุญชาติ เป็นรองโฆษกฯคนที่2, นายศยุน ชัยปัญญา เป็นกรรมการบริหารพรรค(กก.บห.) คนที่1, นายพีรพงศ์ กนกเลิศวงศ์ กก.บห.คนที่2, พล.อ.กิตติศักดิ์ รัฐประเสริฐ ประธานที่ปรึกษาพรรคฯ, นางนัยนา ชีวานันท์ เป็นที่ปรึกษาพรรคคนที่1 และนายประพัฒน์โชติ ธนวรศาสตร์ เป็นที่ปรึกษาคนที่2

จากนั้นนายวิวัฒน์ กล่าวประกาศนโยบายหลักของพรรคใน 3 ประเด็น คือ1.ปราบปรามทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ และการใช้อำนาจรัฐเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวโดยไม่ชอบอย่างจริงจัง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 2. เปลี่ยนแปลง คือ การปฏิรูประบบราชการทุกภาคส่วนให้เป็นที่พึ่งและรับใช้ประชาชน ตามหน้าที่กินเงินภาษีของประชาชน และ 3.ปกป้อง คือ การปกป้องคนจนไม่ให้คนรวยรังแก ไม่ให้ถูกเอารัดเอาเปรียบ รวมถึงสร้างความเป็นธรรมในสังคมให้เท่าเทียมกันและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข อย่างไรก็ตาม พรรคฯไม่รับนักการเมืองเก่าที่มีประสบการณ์มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของพรรค จะรับเฉพาะคนที่ทำความดีโดยการปฏิบัติที่เห็นเป็นรูปธรรมและทำประโยชน์ให้ประเทศเท่านั้น

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมรับมอบพระแสงดาบ (จำลอง) สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จากเจ้าอาวาสวัดพรานนก อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา และจัดกิจกรรมทุบหม้อข้าวประกาศปราบโกงทั่วทั้งแผ่นดินด้วย

ทางด้าน นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ หัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลย์ กล่าวว่า ถ้าหากประเทศไทยมีการทุจจริตเสียหายตั้งแต่ 5พันล้าน ตนก็ขอเรียกร้องให้มีการประกาศประหารชีวิต และต้องประกาศอย่างจริงจัง เชื่อว่า ถ้าทำอย่างจริงจัง 2-3 ปี รับรองว่า ข้าราชการ-นักการเมือง ก็จะเกิดความกลัวไม่กล้าโกงกินอย่างแน่นอน นายมงคลกิตต์กล่าวทิ้งท้าย

นอกจากนี้ภายในงานยังมีการแจกข้าวต้มมัดให้กับสมาชิกผู้เข้าร่วมประชุมไปคนละ 2 ชิ้น ให้กินชิ้นเดียว แบ่งเพื่อนอีก 1 ชิ้น เพื่อจะได้แบ่งปันเพื่อนให้เกิดความสามัคคีปรองดองรักใคร่กันไม่แบ่งแยกสีเสื้อรวมใจเป็นหนึ่งเดียว

ภาพ / ข่าว ทีมข่าวเรื่องจริงผ่านเลนส์ ชนะ รายงาน

Leave a Reply

%d bloggers like this: