ด่วน!!! ถนนหาดใหญ่-พัทลุง ช่วงป่าบอน-แม่ขรี ฝั่งขาขึ้น ถนนมีต้นไม้ล้มบนถนน กีดขว้างการจราจร โปรดใช้ความรัมัดระวัง

ด่วน!!! ถนนหาดใหญ่-พัทลุง ช่วงป่าบอน-แม่ขรี ฝั่งขาขึ้น ถนนมีต้นไม้ล้มบนถนน กีดขว้างการจราจร โปรดใช้ความรัมัดระวัง 10 มิถุนายน2561 16.00น

Leave a Reply

%d bloggers like this: