น.อ.นิรัตน์ ทากุดเรือ ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต. พร้อมด้วยฝ่ายอำนวยการพบปะพูดคุยพัฒนาสัมพันธ์ พร้อมกับมอบสิ่งของ และมอบเงินสมทบทุน สำหรับใช้ในการละศีลอดให้กับ ผู้นำศาสนา ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำตามธรรมชาติ และประชาชนในห้วงเดือนรอมฎอน

เมื่อ ๑๐ มิ.ย.๖๑ เวลา ๐๙๓๐ น.อ.นิรัตน์ ทากุดเรือ ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต. พร้อมด้วยฝ่ายอำนวยการพบปะพูดคุยพัฒนาสัมพันธ์ พร้อมกับมอบสิ่งของ และมอบเงินสมทบทุน สำหรับใช้ในการละศีลอดให้กับ ผู้นำศาสนา ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำตามธรรมชาติ และประชาชนในห้วงเดือนรอมฎอน ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช ๑๔๓๙ พร้อมกับได้กล่าวแสดงความปรารถนาดีต่อพี่น้องชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลาม ขอให้ยึดมั่นในการปฏิบัติศาสนกิจถือศีลอด ตลอดจนขอให้ช่วยกันคอยสอดส่องดูแลผู้ไม่หวังดีที่จะเข้ามาก่อเหตุในพื้นที่ และช่วยกันเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมพหุวัฒนธรรม ที่อยู่ร่วมกันอย่างสันติแม้จะมีความแตกต่างทางเชื้อชาติ ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม รวมถึงการจัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ คอยให้การบริการรักษาอาการเบื้องต้น และให้บริการตัดผมกับประชาชนที่มาร่วมกิจกรรม ณ ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) ดารุลอามาน บ.บือเจ๊าะ ต.บาเจาะ อ.บาเจาะ จว.นราธิวาส

Leave a Reply

%d bloggers like this: