กระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ร่วมกับภาคธุรกิจเอกชน เตรียมเปิดตัวศูนย์รับบริจาคกระทรวง พม. “การให้เพื่อชีวิตที่ดีกว่า”

#ข่าวประชาสัมพันธ์ #กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ร่วมกับภาคธุรกิจเอกชน เตรียมเปิดตัวศูนย์รับบริจาคกระทรวง พม. “การให้เพื่อชีวิตที่ดีกว่า”

ในวันพุธที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2561 เวลา 11.00 -16.30 น. โดยมี พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคม และ ความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานในพิธี ณ สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี กรุงเทพฯ

โครงการให้เพื่อชีวิตที่ดีกว่า “เราจัดสรรของบริจาคตรงกับความต้องการของผู้ให้และผู้รับ
ติดต่อศูนย์รับบริจาค กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โทร 02-6596271-3

ผ่านลนส์ 005~รายงาน

Leave a Reply

%d bloggers like this: