ตำรวจนครบาลลงนาม MOU ร่วมราชภัฎสวนสุนันทา ลดค่าเทอม 2,000 บาท

ตำรวจนครบาล ลง MOU ร่วมราชภัฎสวนสุนันทา ลดค่าเทอม 2,000 บาท

บช.น. ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อ (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง กองบัญชาการตำรวจนครบาล กับ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่ ห้องประชุมปารุสกวัน 1 บช.น.

เมื่อเวลา 10.30 น.วันนี้ พล.ต.ท.ชาญเทพ เสสะเวช ผบช.น. พร้อมด้วย ผศ.ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรม และ การจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกันลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ ตามวัตถุประ สงค์เรื่องของการให้ความสำคัญทางการศึกษาเพิ่มพูนความรู้ ให้กับข้าราชการในสังกัดกองบัญชาการตำรวจนครบาล(บช.น)
ในหลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชรัฐศาสตร์

โดยทาง พลตำรวจโท ชาญเทพ ระบุถึงความร่วมมือดังกล่าวเป็นไปตามโครงการพัฒนาบุคลากรระหว่างทั้งสองหน่วยงาน ซึ่งทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จะลดค่าธรรมเนียมการศึกษาในอัตราพิเศษ เทอมละ 2,000 บาทพร้อมจัดโควต้าทุนเรียนฟรี 3 ทุน ให้ข้าราชการตำรวจที่มีความประพฤติดี

ทั้งนี้โครงการดังกล่าว เป็นไปตามนโยบายการพัฒนาบุคลากรเพื่อประเทศไทย 4.0 ของรัฐบาล โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ถือเป็นแห่งแรกที่มีการลง MOU ร่วมกัน ซึ่งจะช่วยให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานและความเจริญก้าวหน้าในราชการของข้าราชการตำรวจต่อไป

ผ่านเลนส์ 005 ~ รายงาน

Leave a Reply

%d bloggers like this: