ปทุมธานี วัดพระธรรมกายมอบถุงยังชีพ900ถุง โดยมี อบจ.ปทุมธานี ส่งต่อให้ปชช.สู้ภัยโควิด-19

ปทุมธานี วัดพระธรรมกายมอบถุงยังชีพ900ถุง โดยมี อบจ.ปทุมธานี ส่งต่อให้ปชช.สู้ภัยโควิด-19
วันที่ 22 มิถุนายน 2564 พระครูสังฆรักษ์รังสฤษดิ์ อิทฺธิจินฺตโก เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยพระวิเทศธรรมาภรณ์ ประธานมูลนิธิธรรมกาย เป็นประธานในพิธีส่งมอบถุงยังชีพ จำนวน 900 ถุง โดยมี พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี เป็นผู้รับมอบเพื่อเป็นสาธารณสงเคราะห์สู้ภัยโควิด-19 ที่ อาคารโถงช้าง วัดพระธรรมกาย ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
โดยถุงยังชีพจำนวน 900 ถุง นั้นจะได้ส่งมอบให้แก่หน่วยงานท้องถิ่น 7 แห่ง ประกอบด้วย เทศบาลเมืองคลองหลวง, เทศบาลเมืองท่าโขลง, อบต.คลองสาม, อบต.คลองสี่, อบต.คลองห้า, อบต.คลองหก และ อบต.คลองเจ็ด โดยทำ ทั้งนี้ พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมงานพิธีส่งมอบวัสดุอุปกรณ์ป้องกันและตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19 )หน้ากากอนามัยทางการแพทย์,เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ และสเปรย์แอลกอฮอล์ ตามโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ให้กับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี เขตอำเภอคลองหลวง เพื่อส่งต่อให้ประชาชนอย่างทั่วถึงทุกครัวเรือน ที่วัดพระธรรมกาย อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานีด้านพระมหานพพร ปุญฺญชโย ป.ธ.9 รองผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร วัดพระธรรมกาย กล่าวว่า วัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกาย ร่วมกับคณสงฆ์จังหวัดปทุมธานี ได้มอบถุงยังชีพช่วยเหลือแก่หน่วยงานราชการ และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 มาอย่างต่อเนื่อง ประกอบด้วย มอบช่วยเหลือประชาชนตำบลคลองสาม 300 ชุด, มอบผ่านสมัชชาสงฆ์ผู้นำขับเคลื่อนหมู่บ้านศีล 5 แห่งชาติ 500 ชุด, มอบแก่ อบต.พระขาว จ.พระนครศรีอยุธยา 100 ชุด, สนับสนุนบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี 300 ชุด และเพื่อเป็นสาธารณสงเคราะห์แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี 900 ชุด รวมทั้งสิ้น 2,100 ชุด รวมมูลค่ากว่า 4.1 แสนบาท นอกจากนี้ยังได้จัดถุงยังชีพ จำนวน 5,000 ชุด เพื่อเตรียมมอบให้กับโรงพยาบาลประจำอำเภอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี และกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี ในวันที่ 25 มิ.ย.64 ณ วัดเขียนเขต (พระอารามหลวง) จ.ปทุมธานีอีกด้วย.

อนันต์ปทุมธานี

Leave a Reply

%d bloggers like this: