อบจ.พิษณุโลก ร่วมปั่นจักรยานกับพ่อเมืองพิษณุโลก เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย

วันที่ 20 มิถุนายน 2564 ว่าที่ร้อยตรี อิทธิพล บุบผะศิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานออกกำลังกาย ซึ่งจัดขึ้นทุกเช้าวันอาทิตย์ นำโดย นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ชมรมจักรยานและผู้ที่รักการออกกำลังกายในจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 50 คน เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนหันมาออกกำลังกายเพิ่มมากขึ้น โดยเริ่มออกสตาร์ทจากบริเวณจวนผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ตำบลหัวรอ อำเภอเมืองพิษณุโลก ปั่นไปตามถนนเรียบริมแม่น้ำน่านหน้าวัดบางพะยอม และข้ามสะพานข้ามแม่น้ำน่าน (สะพานแสงดาว) ไปฝั่งตำบลจอมทอง และจอดพักรถที่บริเวณวัดเกาะแก้ว ตำบลจอมทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอมทอง พร้อมกำนันผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอมทอง และประชาชนร่วมให้การต้อนรับ พร้อมทั้งเยี่ยมชมจุดท่องเที่ยว “สกายวอร์ค” ขององค์การบริหารส่วนตำบลจอมทอง ซึ่งตั้งอยู่บริเวณจุดต้นกำเนิดของตำนานเมืองสองแควที่มีแม่น้ำ 2 สาย คือ แม่น้ำน่านและแม่น้ำแควน้อย ที่ไหลมาบรรจบกันบริเวณนี้ ซึ่งมีบรรยายกาศและทิวทัศน์ที่สวยงาม เพื่อเตรียมส่งเสริมให้เป็นเป็นจุดเช็คอินหรือสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดพิษณุโลก จากนั้นปั่นต่อไปตามถนนเรียบแม่น้ำน่านและข้ามสะพานจอมทองลัดเลาะชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามสองข้างทางและเลี้ยวกลับขบวนรถบริเวณกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 6 มุ่งหน้าเข้าสู่ตัวเมืองพิษณุโลก ผ่านตำบลมะขามสูง-ตำบลปากโทก ก่อนสิ้นสุดปลายทางที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก รวมระยะทางกว่า 30 กิโลเมตร

ธันย์ชนก ทองเพิ่ม ผู้สื่อข่าวพิษณุโลก

Leave a Reply

%d bloggers like this: