ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า สบอ.๑ สาขาสระบุรีร่วมกับเขตห้ามล่าสัตว์ป่าแก่งคอย เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเอราวัณ ใช้อากาศยานไร้คนขับ( โดรน )ในการบินตรวจสภาพป่า สำรวจ และทำแผนที่ ในพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าแก่งคอย และเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเอราวัณ

ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า สบอ.๑ สาขาสระบุรีร่วมกับเขตห้ามล่าสัตว์ป่าแก่งคอย เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเอราวัณ
ใช้อากาศยานไร้คนขับ( โดรน )ในการบินตรวจสภาพป่า สำรวจ และทำแผนที่ ในพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าแก่งคอย และเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเอราวัณ โดยใช้โปรแกรมบินและประมวลผลประกอบด้วย Arc gis ,Drone depioy , pix4D, google , Dnrgarmin,Excel ใช้เวลาบินโดยประมาณ 30-40 นาที ใช้เวลาประมวลผล ประมาณ 4 ชั่วโมง(ขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของคอมพิวเตอร์)ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 1200 ไร่ โดยสามารถนำภาพจากการประมวลผลแล้ว มาทำเป็น สภาพพื้นที่ โมเดล 3D และสามารถนำเข้าแผนที่ โปรแกรม ARC GIS โปรแกรม google earth ได้..ดังภาพ

นายชัยณรงค์ ดูดดื่ม นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ ทำหน้าที่ผอ.ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่าสบอ.๑ สาขาสระบุรี รายงาน

Leave a Reply

%d bloggers like this: