ประชาสัมพันธ์

ฝากประชาสัมพันธ์จาก #ปปส เนื่องใน #วันต่อต้านยาเสพติดโลก ครับ

เปิดตัว 5 ศิลปิน 5 สไตล์ เดินหน้ารวมพลังคนไทยร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด รวมใจไทย ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก

Leave a Reply

%d bloggers like this: