โครงการจัดสร้างศาลาที่พักผู้โดยสารนี้เป็นอีกโครงการหนึ่งของการให้บริการสงเคราะห์ชุมชนของมูลนิธิป่อเต็กตึ้ง..

วันนี้( 12 มิถุนายน 2561) เวลา 15.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดย ศ.ดร.สม จาตุศรีพิทักษ์ กรรมการและประธานคณะอนุกรรมการดำเนินงานสังคมสงเคราะห์ พร้อมด้วยคุณจารุรัตน์ คุณัตถานนท์ กรรมการและรองเลขาธิการฯ, คุณวุฒิชัย อภิวัฒนกุลชัย ผู้จัดการฯ และคุณพินัย ศรีพนาสณฑ์ รักษาการผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์/หัวหน้าแผนกสังคมฯ ร่วมเป็นประธานในพิธีมอบศาลาที่พักผู้โดยสาร จำนวน 1 หลัง มูลค่า 99,970 บาท(เก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) โดยมีคุณสุชาติ ศรีรัตน์วัฒนา ประธานกรรมการแม่สอดมูลนิธิสามัคคีการกุศล จังหวัดตาก พร้อมด้วยคุณถิรยุทธ ฉันติกุล รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครแม่สอด และคุณสมศักดิ์ เลิศรัตนพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม ร่วมในพิธี ณ บริเวณด้านข้างโรงเรียนสรรพวิทยาคม ตรงข้ามที่ว่าการอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

โดย ศ.ดร.สม จาตุศรีพิทักษ์ กรรมการและประธานคณะอนุกรรมการดำเนินงานสังคมสงเคราะห์ กล่าวว่า “ โครงการจัดสร้างศาลาที่พักผู้โดยสารนี้เป็นอีกโครงการหนึ่งของการให้บริการสงเคราะห์ชุมชนของมูลนิธิฯ อันกำเนิดจากแนวคิดที่ว่ามีพี่น้องประชาชนเป็นจำนวนมากทีเดียว โดยเฉพาะผู้ที่มีรายได้น้อย ผู้หาเช้ากินค่ำ และเด็กๆนักเรียน นักศึกษาที่ต้องใช้บริการรถโดยสารประจำทางเป็นกิจวัตรประจำวัน ซึ่งบ่อยครั้งต้องประสบกับปัญหาขาดที่หลบแดดและฝนในขณะรอรถโดยสารประจำทาง

โครงการนี้ได้เริ่มต้นสร้างมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 ได้ขยายการก่อสร้างไปทั่วทุกภาคของประเทศไทยแล้ว รวมจำนวน 171 หลัง และยังอยู่ในการดำเนินการก่อสร้างต่อไปอีกเรื่อยๆเฉพาะอำเภอแม่สอด มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ได้เคยจัดสร้างไปแล้วจำนวน 2 หลัง หลังที่จะได้ทำพิธีมอบในวันนี้เป็นหลังที่ 3 ใช้ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างทั้งสิ้นประมาณ 100,000 บาท หากทางอำเภอเห็นว่ามีความจำเป็นที่ต้องการเพิ่มขึ้นในอนาคต ก็ขอให้แจ้งมาที่มูลนิธิฯ แต่ทั้งนี้ต้องแน่ใจว่ามีความจำเป็นต้องใช้เป็นจำนวนมากพอจริงๆ

ณ ที่นี้ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ต้องเรียนว่า แม่สอดมูลนิธิสามัคคีการกุศล อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เป็นผู้ช่วยจัดหาสถานที่และประสานงานในทุกๆด้านในการจัดสร้างศาลานี้ ”

พร้อมกล่าวขอบคุณคุณสุชาติ ศรีรัตน์วัฒนา ท่านประธานแม่สอดมูลนิธิสามัคคีการกุศล และคณะเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิทุกท่าน ที่มีส่วนร่วมในการบำเพ็ญสาธารณกุศลในครั้งนี้

(ภาพ-ข่าว เปิ้ล-ดีส เจ้าหน้าที่ฝ่ายข่าวสื่อสารองค์กรป่อเต็กตึ๊ง) ผ่านเลนส์ 005~รายงาน

Leave a Reply

%d bloggers like this: