“กอ.รมน.จังหวัดขอนแก่น ร่วมบูรณาการหลายฝ่ายคุมเข้ม ตรวจสอบไซต์คนงานก่อสร้าง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส-19!! 

วันพุธที่ 30 มิถุนายน 2564  เวลา 13.30 น. พ.อ.สมบูรณ์ ณ หนองคาย รอง ผอ.รมน.จังหวัดขอนแก่น.(ท.) มอบหมายให้ นายณชพัฒน์ ไกรศรีวรรธนะ จทน.ชุดปฏิบัติการข่าวฯ พร้อม จนท.กอ. รมน.จังหวัดขอนแก่น ร่วมบูรณาการ ฝ่ายปกครอง , สนง.แรงงานจังหวัดขอนแก่น,สนง.จัดหางานจังหวัดขอนแก่น ,ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดขอนแก่น , สาธารณสุขอำเภอเมืองขอนแก่น ดำเนินการตรวจสอบไซต์คนงานก่อสร้าง“โครงการขอนแก่น อินโนเวชั่น เซ็นเตอร์” ตั้งอยู่ที่ ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น มีรายละเอียดดังนี้

 

1.มีแรงงานประมาณ 300 คน แบ่งเป็นแรงงานคนไทยประมาณ 197 คน แรงงานต่างด้าว ประมาณ 103 คน

2.มีพื้นที่ก่อสร้างทั้งหมด 28 ชั้น ชุดเจ้าหน้าที่ ได้สุ่มตรวจชั้นที่ 7 พบแรงงานประมาณ 50 คน เป็นแรงงานต่างด้าว จำนวน 30 คน ตรวจพบว่ามีเอกสารถูกต้องตามกฎหมายทั้ง 30 คน

3.ชุดเจ้าหน้าที่ได้แจ้งให้หัวหน้าผู้ควบคุมงาน “โครงการขอนแก่น อินโนเวชั่น เซ็นเตอร์”ปฏิบัติตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ และประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง มาตรการ การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) อย่างเคร่งครัด

4.ชุดเจ้าหน้าที่ได้แจ้งให้หัวหน้าผู้ควบคุมงาน นัดหัวหน้าคนงานในโครงการฯ ในวันที่ 1 ก.ค.64 เวลา 13.30น.เพื่อชี้แจงและกำชับให้ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย!!

 

#ประชาสัมพันธ์กอ.รมน.จว.ขอนแก่น!!

 

 

 

Leave a Reply

%d bloggers like this: