พิธีปิดการศึกษาหลักสูตรวิทยาการผู้นำไทย-จีนรุ่น1

วันที่ 12 มิถุนายน 2561 เวลา13.00น.ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีปิด การศึกษาและมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรผู้นำไทยจีนรุ่นที่1 จำนวน 70 คน กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 12 มิถุนายน 2561 ณ. ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน โดยภายในงานมีการจัดสัมมนา “ยุทธศาสตร์สังคมนิยมใหม่พลังจีนพลิกโลก” จากผู้ทรงคุณวุฒิประกอบด้วย Miss Lena Ng คุณโจ ฮอร์น พัธโนทัย ศาสตราจารย์พิเศษวิบูลย์ ตั้งกิตติภาภรณ์ และคุณพิทยสัณห์ เดชประสิทธิ์ ดำเนินรายการโดย คุณ ณกาฬ เลาหะวิไล นอกจากนี้มีการนำเสนอรายงานวิชาการ วทจ1 “ ยุทธศาสตร์สังคมนิยมจีนยุคใหม่: ผลกระทบต่อไทย”

โดยหลักสูตรวิทยาการผู้นำไทยจีนเป็นหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยปักกิ่งและได้รับการสนับสนุนจากสำนักกิจการชาวจีนโพ้นทะเล สำนักนายกฯรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นหลักสูตรเข้มข้นเจาะลึกเพื่อสร้างผู้นำยุคใหม่ที่มีวิสัยทัศน์ เสริมสร้างความรู้ด้านวัฒนธรรมเพิ่มโอกาสแนวทางการทำธุรกิจกับประเทศจีน และสร้างเครือข่ายพัฒนาธุรกิจไทยจีนทั้งภาครัฐและเอกชน

/////

Leave a Reply

%d bloggers like this: