จะร้องและยื่นจนกว่าไป”

สระแก้ว – ชาวบ้านหันทรายเกือบ 1,000 คน เดินทางเข้าศาลากลางจังหวัดสระแก้ว เพื่อยื่นหนังสือและรายชื่อชาวบ้านที่คัดค้านการก่อสร้างโรงงานไฟฟ้าพลังงานก๊าซชีวภาพ 2,685 รายชื่อ ในพื้นที่ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ต่อผู้ว่าราชการจังหวัด เรียกร้องให้ยกเลิกโครงการ พร้อมยืนยันชาวบ้านไม่ต้องการโรงไฟฟ้าฯ เสนอจัดให้มีการทำประชาคมใหม่ในพื้นที่จริง

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 12 มิ.ย.61 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ชาวบ้านจากตำบลหันทราย กลุ่มที่คัดค้านการก่อสร้างโรงงานไฟฟ้าพลังงานก๊าซชีวภาพฯ ของบริษัท ซุปเปอร์โซล่าร์ เอนเนอร์ยี่ จำกัด ในพื้นที่ ต.หันทราย อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว จำนวนเกือบ 1,000 คน นำโดย นายศรพิชัย ทันไชย , นายกมล หันทะยูง ,นายศิริวัฒน์ วรนาม ผอ.โรงเรียนบ้านหันทราย เดินทางมาที่ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ต.ท่าเกษม อ.เมือง จ.สระแก้ว เพื่อไปยื่นหนังสือพร้อมรายชื่อชาวบ้านที่ลงชื่อคัดค้าน จำนวน 2,685 คน ที่คัดค้านโครงการสร้างโรงไฟฟ้าฯ ดังกล่าว ให้กับ นายพรพจน์ เพ็ญพาส ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ทางจังหวัดได้นำชาวบ้านขึ้นไปที่ห้องประชุมบูรพา ชั้น 4 แต่ปรากฏว่า ชาวบ้านเดินทางมาเป็นจำนวนมาก จึงต้องย้ายชาวบ้านมารวมตัวกันที่ห้องประชุมปางสีดา ซึ่งชาวบ้านได้นำป้ายคัดค้านการก่อสร้างโครงการดังกล่าวกว่า 10 ป้าย ออกมากางเพื่อแสดงพลังคัดค้านกรณีดังกล่าวด้วย โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด อำเภออรัญประเทศ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตำรวจ ทหาร และหน่วยงานความมั่นคงลงพื้นที่ดูความสงบเรียบร้อยจำนวนหนึ่ง โดยชาวบ้านเรียกร้องให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว สั่งการให้มีการยกเลิกโครงการนี้ เนื่องจากมีผลกระทบต่อชาวบ้านแน่นอน

นายศรพิชัย ทันไชย ตัวแทนชาวบ้าน ต.หันทราย กล่าวว่า ตนเองพร้อมคณะชาวบ้านตามรายชื่อ 2,685 คน ซึ่งมีภูมิลำเนาในเขตพื้นที่ ต.หันทราย จำเป็นต้องเข้ามาร้องเรียนผู้ว่าราชการจังหวัด เนื่องจากบริษัทเอกชนเข้ามากว้านซื้อที่ดินหลายพันไร่ ช่วง 4-5 ปี เพื่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อขายให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งการก่อสร้างไม่ได้มีการประชาสมพันธ์เพื่อชี้แจงรวมทั้งรับฟังความคิดเห็นจากชาวบ้านในทุกหมู่บ้าน จนมีการติดป้ายเพื่อจะก่อสร้างโรงงานไฟฟ้าพลังงานก๊าซชีวภาพเพิ่ม ซึ่งอยู่ตรงกลางตำบลและเรียกร้องให้ยกเลิกโครงการ พร้อมยืนยันชาวบ้านไม่ต้องการโรงไฟฟ้าฯแน่นอน

โดยนายพรพจน์ เพ็ญพาส ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว กล่าวกับชาวบ้านว่า ได้รับทราบข้อมูลการคัดค้านของชาวบ้านแล้ว ขณะนี้ขั้นตอนการดำเนินการเพิ่งเริ่มต้น เป็นเพียงขั้นตอนแรก ซึ่งจะต้องส่งไปให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) พิจารณา ทั้งนี้ การดำเนินงานจะต้องมีแนวทางในการปฏิบัติและอยากให้เชื่อมั่นในกระบวนการของทางราชการที่มีแนวทางปฏิบัติชัดเจนในการดูแลความปลอดภัย คุณภาพชีวิต ส่วนชาวบ้านในฐานะที่เป็นเจ้าของพื้นที่ก็สามารถแสดงจุดยืน จะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยเป็นของแต่ละฝ่าย ซึ่งตนจะรับไว้เพื่อขับเคลื่อนตามกระบวนการต่อไป

ทางด้าน นายกมล หันทะยูง ตัวแทนชาวบ้าน กล่าวว่า การแจ้งข้อมูลให้กับชาวบ้านหรือการสื่อสารไม่ได้ทำให้ชาวบ้านได้รับรู้ข้อมูลใด ๆ เป็นการจัดประชุมในนามขององค์การบริหารส่วนตำบล แต่แม้กระทั่งปลัด อบต.ยังไม่รู้ข้อมูลเลย จึงอยากฝากให้จังหวัดตรวจสอบว่า ขณะนี้มีกระบวนการ 18 มงกุฎ เข้ามาในจังหวัดด้วยหรือ แอบอ้างหน่วยงานเพื่อเข้าทำประชาคมที่ผ่านมา เช่นเดียวกับ นายอุทัยลักษณ์ ทันไชย อายุ 40 ปี อยู่บ้านเลขที่ 177 ม.1 ต.หันทราย กล่าวว่า ต้องการเรียกร้องให้มีการจัดทำประชาคมครั้งที่ 1 ใหม่ในพื้นที่บ้านหันทราย เพื่อจะได้ทราบความต้องการที่แท้จริงของชาวบ้าน เพราะชาวเห็นด้วยแค่ 10 เปอร์เซ็นต์ อีก 90 เปอร์เซ็นต์ไม่ต้องการ นางคำปิ่น เพชรสมบัติ ชาวบ้านหันทราย อยู่บ้านเลขที่ 62 ม.1 ต.หันทราย กล่าวว่า ชาวบ้านไม่อยากได้เลยค่ะ จะทำให้ชาวบ้านเดือดร้อน มีฝุ่นละออง การปลูกต้นไม้ ทำนาข้าวจะไม่ได้ผลดี ชาวบ้านจึงต้องรวมตัวกันเพื่อยื่นหนังสือคัดค้าน จะไม่ให้มีการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานก๊าซชีวภาพในพื้นที่อย่างแน่นอน

นายยุทธนา พึ่งน้อย ผู้สื่อข่าวจังหวัดสระแก้ว
CG:นายพรพจน์ เพ็ญพาส ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว (เสื้อขาวชุดราชการ)

Leave a Reply

%d bloggers like this: