จังหวัดแพร่ พิธีส่งมอบถนนโครงการซ่อมปรับปรุงถนนเร่งด่วนตามนโยบายรัฐบาลและคสช ประจำปี 2560

จังหวัดแพร่ พิธีส่งมอบถนนโครงการซ่อมปรับปรุงถนนเร่งด่วนตามนโยบายรัฐบาลและคสช ประจำปี 2560 ถนนสายบ้านโปร่งสี – สวนเขื่อน

เสร็จไปด้วยดีเรียบร้อยงานมอบถนนทางทหารมอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่นายอำเภอเมืองแพร่ถนนสองสายในบ้านโป่งศรีจากการประสานงานของฝ่ายปกครองงบเกือบ10 ล้านบาทเป็นที่ชื่นชอบของชาวบ้านทั้งการสัญจรไปมาไม่มีฝุ่น เป็นเส้นทางให้ชาวบ้านใช้สัญจรกันเป็นจำนวนมาก และได้มาออกกำลังเพื่อสุขภาพกันถ้วนหน้าต้องขอขอบคุณทางทหารผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่นายอำเภอเมืองแพร่และอีกหลายๆๆหน่วยงานที่ให้การสนับสนุน

ภูมิพันธ์ เรื่องจริงผ่านเลนส์ ศูนย์ข่าวจังหวัดแพร่รายงาน

Leave a Reply

%d bloggers like this: