การก่อสร้างระบบระบายน้ำหลักแก้ปัญหาน้ำท่วมชุมชนบ่อผุดเกาะสมุย คืบหน้าแล้ว 50 เปอร์เซ็นต์

วันเสาร์ที่ 3 กรกฎาคม 2564 นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัด สุราษฎร์ธานี พร้อมนายศักดาพร รัตนสุภา รองผู้ว่าราชการจังหวัด สุราษฎร์ธานี นายธีรพงศ์ ช่วยชู นายอำเภอเกาะสมุย และนายกุมพล พฤฒิพฤกษ์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ลงพื้นที่ ติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำหลัก เพื่อบรรเทา ปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนบ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี งบประมาณ 366,000,000 บาท ดำเนินการโดยกรมโยธาธิการและผังเมือง เริ่มตั้งแต่ วันที่ 2 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 23 เมษายน 2565 รวม 985 วัน จนถึงปัจจุบันดำเนินการไปแล้ว 50 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งเป็นไปตามแผน

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวเนื่องจากประชาชนและนักท่องเที่ยวในพื้นที่ ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย หรือผู้ที่ใช้เส้นทางผ่านบริเวณหน้าห้างบิ๊กซีเกาะสมุย และบริเวณชุมชนซอยเขาพระ ประสบปัญหาน้ำท่วมขังสูงซ้ำซาก เป็นประจำในช่วงฝนตกหนัก หรือเข้าสู่ฤดูฝนจากสภาพเป็นพื้นที่ราบต่ำ รองรับน้ำจากจุดอื่นๆ และไม่มีทางระบายน้ำลงสู่ทะเล กรมโยธาธิการและ ผังเมือง และเทศบาลนครเกาะสมุย จึงศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาน้ำท่วม โดยก่อสร้างงานปรับปรุงคลองระบายน้ำ งานก่อสร้างระบบท่อระบายน้ำ งานวางท่อเหลี่ยม งานก่อสร้างอุโมงค์ขนาด 2.60 เมตร ระยะทาง 1,141 เมตร รวมทั้งงานก่อสร้างบ่อส่ง- บ่อรับ และก่อสร้างสถานีสูบน้ำ 1 แห่ง
นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า โครงการนี้ จะแก้ปัญหาความเดือดร้อนได้ในระยะยาวให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว จากสภาพน้ำท่วมขังถนนทวีราษฎร์ภักดี(สายรอบเกาะ) บริเวณหน้าห้าง บิ๊กซี ให้ระบายลงสู่ทะเลได้รวดเร็วขึ้น

หัวหน้า​ศูนย์ข่าว​ เรื่อง​จริง​ผ่าน​เลนส์​ สุราษฎร์​ธานี​ / รายงาน

คุณ​ณรงค์​ชัย​ ช​ลา​ลักษ์

คุณ​สุพัตรา​ เลี่ยม​รัตน์

คุณ​สุทธิ​ชาติ​ รัช​ชะ

คุณ​วิทยา​ แซ่หม่ง

Leave a Reply

%d bloggers like this: