ปทุมธานี วัดโปรยฝนกำหนดวางศิลาฤกษ์วอุโบสถหลังใหม่ในวันที่ 25 สิงหาคม 2561

ปทุมธานี
วัดโปรยฝนกำหนดวางศิลาฤกษ์วอุโบสถหลังใหม่ในวันที่ 25 สิงหาคม 2561
วัดโปรยฝนตั้งอยู่ เลชที่ 64 หมู่ 12 ต.หนองสามวัง อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานีผู้สื่อข่าวรายงานว่าวัดโปรยฝนกำหนดวางศิลาฤกษ์อุโบสถหลังใหม่ในวันที่ 25 สิงหาคม 2561 วันเสาร์ขึ้น 14 คำ่เดือน 9 (ชี่วตรงกับวันสาทร์จีน) เวลา 09.00 น.พระสงฆ์ 9 รูปเจริญพระพุทธมนต์จากนั้นฉันท์ภัตราหารเพลและเวลา 12 น.19 นาทีได้เวลาอันเป็นมงคลที่จะได้วางศิลาฤกษ์โดยพระเทพรัตนสุธีเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีและเจ้าอาวาสวัดเขียนเขตพระอารามหลวงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์วางศิลาฤกษ์ ดังกล่าว
พระใบฎีกาอำนวย โชติปัญโญ(กุ่ย)เจ้าอาวาสวัดโปรนฝนเปิดเผยว่าจะเริ่มวางศิลาฤกษ์สร้างอุโบสถหลังใหม่แทนหลังเก่าชึ่งคับแคบไม่เหมาะที่จะทำกิจกรรมของพระสงฆ์โดยอุโบสถหลังใหม่จะสร้างเป็นแบบคอนกรีตยกพื้นสูงศิลปะแบบล้านนาผสมภาคกลาง จึงอยากเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคทรัพย์ตามกำลังศรัทธาร่วมสร้างบุญใหญ่มหากุศลพร้อมด้วยอานิสงคอันยิ่งใหญ่มหาศาลในการวางศิลาฤกษ์ก่อสร้างอุโบสถหลังใหม่นอกจากนี้หลังจากวางศิลาฤกษ์ก่อสร้างอุโบสถหลังใหม่แล้วก็จะจัดให้การเททองหล่อพระประธานเพื่อประดิษฐานไว้ในอุโบสถหลังใหม่ถวายไว้ในพระพุทธศาสนาสืบไปและยังเป็นบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ให้กับตนเองญาติพี่น้องและครอบครัวได้สืบทอดพระพุทธศาสนาอีกต่อไป และท่านใดต้องการทำบุญสั่งจองประตูโบสถ์ เสาโบสถ์ หน้าต่างโบสถ์ หรือหลังคาโบสถ์ เหล็กเส้น อิฐ หิน ปูนทรายหรืออุปกรณ์สิ่งต่างๆ ภายในอุโบสถ์ติดต่อได้ที่พระใบฎีกาอำนวย โชติปัญโญเจ้าอาวาสวัดโปรยฝนได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 084-674-0884 ได้ทุกวัน

สมยศ แสงมณี / ปทุมธานี

Leave a Reply

%d bloggers like this: