ปทุมธานี : ประกวดหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2561 พลตรี เอกรัตน์ ช้างแก้ว เลขาธิการกอ.รมน.ภาค 1, ได้เป็นประธานในพิธีเปิดในการประกวด หมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง บริเวณโรงเรียนวัดตะวันเรือง บ้านคลองสี่ หมู่ที่10 ต.คลองสี่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี โดยมี นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ รองฯผวจ.ปทุมธานี และ พ.อ.สัญลักษณ์ ทั่งศิริ รอง ผอ.กอ.รมน. จ.ปทุมธานี ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ, ประชาชนบ้านคลองสี่หมู่10 และชุดชรบ.ให้การต้อนรับ โดยในงานมีการแสดงบุคคลท่ามือเปล่า,ท่าอาวุธ,การจัดตั้งจุดตรวจจุดสกัด,การตรวจค้น,การจับกุมและการบรรเทาสาธารณภัยตลอดจนการกู้ชีพฉุกเฉิน พร้อมกันนี้ยังมีการออกร้านและนำสินค้าขึ้นชื่อของชาวตำบลคลองสี่ เพื่อสร้างรายได้สู่ท้องถิ่นและครัวเรือน รวมถึงจัดนิทัศการ รวมถึงการแสดงกองยาวจากนักเรียนโรงเรียนวัดตะวันเรือง อนึ่ง“ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน” หมายความถึง ราษฎรอาสาสมัครในพื้นที่ ที่ผ่าน การฝึกอบรมตามหลักสูตรชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากนายอําเภอให้ปฏิบัติ หน้าที่รักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน และให้เป็นผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงาน ตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะ ปกครองท้องที่ เรียกโดยย่อว่า “ชรบ.”

นายณรงค์ศักดิ์ หิรัญหลวง ปทุมธานี

Leave a Reply

%d bloggers like this: