ขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานีเชิญชวนประมูลเลขทะเบียนรถเลขสวยหมวดอักษร กล นำรายได้เข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถ ใช้ถนน

นายมานพ สุทธิพงษ์ ขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวเชิญชวนผู้สนใจทุกภาคส่วนร่วมประมูลเลขทะเบียนรถเลขสวย โดยสำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานีกำหนดจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 16 และอาทิตย์ 17 มิถุนายน 2561 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า สุราษฎร์ธานี ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำรายได้เข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ซึ่งจะสำรองไว้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากการใช้รถ ใช้ถนน

นายมานพ สุทธิพงษ์ กล่าวว่า การประมูลเลขสวยครั้งนี้ เป็นการประมูลหมายเลขทะเบียนรถหมวดอักษร กล ประเภทรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน ได้แก่ รถเก๋ง รถกระบะ 4 ประตู และรถแวน รวมเลขสวยที่ทำการประมูลทั้งสิ้น 301 หมายเลข ซึ่งผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มได้ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี โทร. 077 – 287988 , 061 – 7349994 , 062 – 0536996

Leave a Reply

%d bloggers like this: