ผู้ถือหุ้นIFEC ร้องรัฐตรวจสอบคนปล่อยข่าวลวงผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ

ผู้ถือหุ้นIFEC ร้องรัฐตรวจสอบคนปล่อยข่าวลวงผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ

“หมอวิชัย”ผู้ถือหุ้นIFEC เรียกร้องรัฐตรวจสอบมือมืด แอบปล่อยข่าวเท็จผ่านระบบสารสนเทศ ของตลาดหลักทรัพย์ สร้างความปั่นป่วนแก่ผู้ถือหุ้นทุกราย

นายแพทย์วิชัย ถาวรวัฒนยงค์ อดีตประธานกรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ IFEC แถลงข่าวชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีมีบุคคลแอบอ้างชื่อ IFEC ส่งข้อมูลผ่านเข้าสู่ระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อ08.00 น.ของวันที่ 13 มิ.ย.2561 โดยบุคคลดังกล่าวอ้าง มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทว่าให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อลงรับการเลือกตั้งกรรมการIFEC
ทั้งนี้ เมื่อตรวจสอบกลับไปยังIFEC ได้รับคำยืนยันจากผู้บริหารIFECซึ่งมีหน้าที่ตามกฎหมาย ว่า ไม่ได้เป็นผู้แจ้งข่าวผ่านทางสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ฯ IFECอยู่ระหว่างการตรวจสอบที่มาของข่าวเท็จดังกล่าว อีกทั้ง ผู้บริหารIFEC ยังยืนยันอีกว่า การอ้างถึงการประชุมคณะกรรมการในข้อความเท็จที่ส่งผ่านทางระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นการประชุมที่ไม่มีผลทางกฎหมาย เนื่องจากการดำเนินการเรียกและจัดการประชุมคณะกรรมการIFEC ขัดต่อกฎหมายและผิดข้อบังคับของIFEC ซึ่งมติที่ประชุมกรรมการที่ประชุมแบบผิดกฎหมาย จึงเป็นมติที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและไม่สามารถใช้บังคับได้ ซึ่งการกระทำในลักษณะนี้สร้างความเสียหายให้แก่ผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อย หากปล่อยให้ดำเนินการต่อจะสร้างความเสียหายเป็นอย่างมาก

อดีตประธานกรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทIFEC เรียกร้องให้ตลาดหลักทรัพย์ฯยกเลิกและนำข้อความดังกล่าวออกจากระบบสารสนเทศ และชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นและประชาชนเพื่อไม่ให้เกิดความสับสน

Leave a Reply

%d bloggers like this: