กรมการขนส่งทางบก รับสมัคร!!! ผู้ประกอบการเดินรถโดยสารประจำทางในจังหวัดสมุทรสาคร 4 เส้นทาง

กรมการขนส่งทางบก รับสมัคร!!! ผู้ประกอบการเดินรถโดยสารประจำทางในจังหวัดสมุทรสาคร 4 เส้นทาง

วันที่ 13 มิถุนายน 2561 กรมการขนส่งทางบก รับสมัคร!!! ผู้ประกอบการเดินรถโดยสารประจำทางในจังหวัดสมุทรสาคร 4 เส้นทาง เพื่ออำนวยความสะดวกและรองรับการเดินทางของประชาชน เปิดรับคำขอตั้งแต่วันนี้ ถึง 15 กรกฎาคม 2561

นายเชิดชัย สนั่นศรีสาคร รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า คณะกรรมการควบคุมการขนส่ง ทางบกประจำจังหวัดสมุทรสาคร ได้มีมติอนุมัติให้กำหนดเส้นทางรถโดยสารประจำทางหมวด 4 เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางแก่ประชาชนภายในจังหวัดสมุทรสาคร โดยได้เปิดให้ผู้ประกอบการขนส่งยื่นคำขออนุญาตเดินรถ 4 เส้นทาง ได้แก่ สายที่ 6016 บ้านแพ้ว–วัดประสาทสิทธิ์ , สายที่ 6057 กระทุ่มแบน– พันธุวงษ์, สายที่ 6058 กระทุ่มแบน – ศาลเจ้าตึก, สายที่ 6074 สถานีขนส่งผู้โดยสารสมุทรสาคร – โรงเรียนฐานเทคโนโลยี ซึ่งเป็นเส้นทางที่ผ่านแหล่งท่องเที่ยว ตลาด และชุมชนริมคลองดำเนินสะดวก รวมทั้งโรงงานอุตสาหกรรมในอำเภอกระทุ่มแบน และเชื่อมต่อสู่การสัญจรทางน้ำได้ โดยเปิดให้ผู้สนใจยื่นความประสงค์ขอเดินรถในเส้นทางดังกล่าว ได้ตั้งแต่วันนี้ – 15 กรกฎาคม 2561 ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสาคร

รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า ในส่วนของรถโดยสารที่อนุญาตให้ใช้เดินรถนั้น ให้ใช้รถโดยสารธรรมดาและหรือรถโดยสารสองแถว โดยกำหนดเงื่อนไขการให้บริการเดินรถขั้นต่ำในแต่ละวันอย่างเพียงพอ เพื่อให้สามารถใช้รถหมุนเวียนเพื่อให้บริการประชาชนได้ตามปริมาณความต้องการในแต่ละเส้นทาง ไว้ดังนี้ เส้นทาง สายที่ 6016 บ้านแพ้ว– วัดประสาทสิทธ์ เดินรถวันละ 42-50 เที่ยว (ไป 21-25 เที่ยว กลับ 21-25 เที่ยว), สายที่ 6057 กระทุ่มแบน– พันธุวงษ์ เดินรถวันละ 64 เที่ยว (ไป 32 เที่ยว กลับ 32 เที่ยว), สายที่ 6058 กระทุ่มแบน – ศาลเจ้าตึก เดินรถวันละ 64 เที่ยว (ไป 32 เที่ยว กลับ 32 เที่ยว), สายที่ 6074 สถานีขนส่งผู้โดยสารสมุทรสาคร–โรงเรียนฐานเทคโนโลยี เดินรถวันละ 80-96 เที่ยว (ไป 40-48 เที่ยว กลับ 40-48 เที่ยว)

ผู้ประกอบการที่สนใจ สามารถยื่นคำขอพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจำทาง ได้แก่ รถ สถานที่เก็บ ซ่อมและบำรุงรักษารถ จุดพักรถ แผนการจัดการเดินรถ แผนด้านมลพิษและสิ่งแวดล้อม แผนด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับตัวรถและผู้โดยสาร รวมทั้งฐานะความมั่นคงของผู้ขอ และประวัติการประกอบการขนส่ง (ถ้ามี) โดยสามารถยื่นคำขอและเอกสารหลักฐาน หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มวิชาการขนส่ง สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสาคร หมายเลขโทรศัพท์ 0-3482-0896-8 ต่อ 112 ในวันและเวลาราชการ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวในที่สุด

Leave a Reply

%d bloggers like this: