นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีเปิดตัวโครงการรับชำระค่าโดยสาร ขสมก. สาย Airport Bus ผ่านกรุงไทย QR CODE

ในโครงการความร่วมมือระหว่าง องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ กับ บมจ.ธนาคารกรุงไทย เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายรัฐบาล ผลักดันให้สังคมไทยเข้าสู่ “สังคมไร้เงินสด” โดยการนำระบบ QR CODE
มาใช้ในการชำระค่าโดยสาร นำร่อง 2 สายแรก ในสาย Airport Bus สาย A1 และสาย A2 โดยมี นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงคมนาคม นายณัฐชาติ จารุจินดา ประธานกรรมการบริหารกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ นายยุกต์ จารุภูมิ กรรมการบริหารกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ นายเชิดชายสนั่นศรีสาคร รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก นายประยูร ช่วยแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายการเดินรถองค์การ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ นายผยง
ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ธนาคารกรุงไทย นาวาอากาศโท สุธีรวัฒน์ สุวรรณวัฒน์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานดอนเมือง นายเผด็จ ประดิษเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานโครงการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม สตร. พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงคมนาคม องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ บมจ.ธนาคารกรุงไทย เข้าร่วมพิธี ณ บริเวณอาคารผู้โดยสาร 2 ชั้น 1 ประตู 15 ท่าอากาศยานดอนเมือง

Leave a Reply

%d bloggers like this: