นายศุภกิจ บุญขันธ์ “รอง ผอ.สำนักเทศกิจ” ตรวจเยี่ยมน้องๆ “พนักงานเทศกิจ” ใหม่ที่กำลังฝึกระเบียบวินัยระเบียบแถว ประจำปี 2561 ณ.ลานปฐมบรมราชานุสรณ์ รัชกาลที่ 1 สะพานพุทธ//

นายศุภกิจ บุญขันธ์ “รอง ผอ.สำนักเทศกิจ” ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความพร้อม น้องๆ “พนักงานเทศกิจ” ใหม่ที่กำลังฝึกระเบียบวินัยระเบียบแถว ประจำปี 2561 ณ.ลานปฐมบรมราชานุสรณ์ รัชกาลที่ 1 สะพานพุทธ

วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2561 เวลา 12:30 โดยมี นายศุภกิจ บุญขันธ์ “รอง ผอ.สำนักเทศกิจ” ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความพร้อม น้องๆ “พนักงานเทศกิจ” ใหม่ ประจำปี 2561 ที่กำลังฝึกระเบียบวินัยระเบียบแถว ที่ ลานปฐมบรมราชานุสรณ์ รัชกาลที่ 1 สะพานพุทธ พร้อมก้นนี้ยังให้โอวาสแก่ น้องๆ “พนักงานเทศกิจ” ใหม่ อย่างเป็นกันเอง
และสร้างความประทับใจแก่ “พนักงานเทศกิจ” ใหม่ ประจำปี 2561 เป็นอย่างมาก

—————
ภาพ/เนื้อข่าว
ธีรพล ปลื้มถนอม “ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ ๕ เหล่าทัพ” ผ่านเลนส์ 005~รายงาน

Leave a Reply

%d bloggers like this: