จิตอาสาพระราชทานอำเภอนางรอง ร่วมกับ มณฑลทหารบกบุรีรัมย์ ที่ 26 และเทศบาลเมืองนางรอง ร่วมกันกำจัดพักตบชวา

จิตอาสาพระราชทานอำเภอนางรอง ร่วมกับ มณฑลทหารบกบุรีรัมย์ ที่ 26 และเทศบาลเมืองนางรอง ร่วมกันกำจัดพักตบชวา คลองลำนางรอง ท่าลาว

วันที่ 14 มิถุนายน 2561 นายยุทธนา พิทยานันทกุล
นายอำเภอนางรอง พร้อมด้วย คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองนางรอง ร่วมกันต้อนรับ พลตรียุทธนา เอี่ยมวิจิตร ผบ.มทบ.26 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ จิตอาสาอำเภอนางรอง เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองนางรอง ที่ได้เข้าร่วมโครงการลอกผักตบชวา
โดยได้รับสนับสนุนกำลังพล และอุปกรณ์ จากมณฑลทหารบก ที่ 26 และ หน่วยทหารพัฒนาที่ 52
ณ คลองลำนางรอง ท่าลาว อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

Leave a Reply

%d bloggers like this: