กัญชารักษาโรคได้

กัญชารักษาโรคได้

15 มิ.ย 61…
คณะทำงานด้านกระบวนการยุติธรรม สภาทนายความโดยนายปราโมทย์คริษฐ ธรรมคุณากร หัวหน้าคณะและนายภาวุฒิ สุกทอง นายพงศ์รัตน์ รัตนพงศ์. นางสาวสรัญญา เตชานุวัตร์ นางภาษี นิ่มเฉลิม. นายพันธ์ชนะ กันพงษ์ และนายวิทยา เอกตันติวงศ์ คณะทำงานได้ร่วมประชุมคณะทำงาน ณ ห้องสอบสวน เรื่อง กัญชา ที่มีผลการวิจัยทางการแพทย์ที่พิสูจน์ว่า. นำมาใช้รักษาโรคได้ด้วยการติดตามและนัดหมายไปยื่นหนังสือต่อ พณฯท่านรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 เพื่อขับเคลื่อนให้ถูกต้องตามกฎหมายและเป็นประโยชน์แก่ประชาชน ณ สภาทนายความ เขตบางเขน กรุงเทพฯ ที่ผ่านมา…

Leave a Reply

%d bloggers like this: