นายธีรพันธ์ อธิรัฐธนภรณ์ “ผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ” พร้อมด้วย นายศุภกฤต บุญขันธ์ “รองผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ” เป็นประธานในพิธีกล่าวปิดการฝึกอบรม “ระเบียบวินัย ระเบียบแถว “พนักงานเทศกิจ ส.1 (ใหม่)” ประจำปี 2561 ณ.ลานปฐมบรมราชานุสรณ์ รัชกาลที่ 1

นายธีรพันธ์ อธิรัฐธนภรณ์ “ผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ” พร้อมด้วย นายศุภกฤต บุญขันธ์ “รองผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ” เป็นประธานในพิธีกล่าวปิดการฝึกอบรม “ระเบียบวินัย ระเบียบแถว “พนักงานเทศกิจ ส.1 (ใหม่)” ประจำปี 2561 ณ.ลานปฐมบรมราชานุสรณ์ รัชกาลที่ 1

วันนี้ 15 มิถุนายน 2561 เวลา 13:30 น. โดยมี นายธีรพันธ์ อธิรัฐธนภรณ์ “ผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ” พร้อมด้วย นายศุภกฤต บุญขันธ์ “รองผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ” และ นายไตรปทีป ก.จันทราภานนท์ “ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนงาน” เป็นประธานในพิธีการปิด การฝึกอบรมกลางแจ้ง และ ร่วมรับชมการประเมินผลการฝึกสวนสนามของพนักงานเทศกิจ ส1 ประจำปี 2561 ที่ ลานปฐมบรมราชานุสรณ์ รัชกาลที่ 1 สะพานพุทธ

ทั้ั้งนี้การฝึกอบรมในครั้งนี้ภายใต้แนวคิด”เทศกิจ ยุคใหม่ 4.0 “จริงจัง จริงใจ พร้อมรับใช้ ประชาชน”เพื่อสนองตามนโยบายท่าน พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา “นายกรัฐมนตรี และ หัวหน้าคสช.” เดินหน้าประเทศไทย 4.0

เบื้องต้นในการฝึกครั้งนี้มีระยะเวลาการฝึก 10 วัน ตั้งแต่วันที่ 11 มิ.ย. 61 – 22 มิ.ย. 61 โดยเจ้าหน้าที่เทศกิจ (ใหม่) จะได้ได้รับการฝึกอบรมทั้ง “ระเบียบวินัย ระเบียบแถว” จากคณะครู “เจ้าหน้าที่เทศกิจชำนาญการ” ในหน่วยงานเขตต่างๆ ร่วมทำการฝึกสอน

โดยตลอดระยะเวลาที่เริ่มการฝึกเจ้าหน้าที่เทศกิจ น้องใหม่ ได้มีความตั้งใจพร้อมเปิดรับความรู้ เทคนิคต่างๆ จาก คณะครู เป็นอย่างดี ซึ่งได้สร้างความประทับใจให้แก่ คณะครู หัวหน้า ที่ร่วมให้การฝึกเป็นอย่างมาก

ทั้งนี้ นายธีรพันธ์ อธิรัฐธนภรณ์ “ผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ” ได้กล่าวทิ้งท้ายก่อนปิดการฝึกอบรม ได้กล่าวชื่นชมเจ้าหน้าที่ เทศกิจ (น้องใหม่) ทุกๆท่าน ที่มีความตั้งใจในการฝึกอบรมครั้งนี้
—————
ภาพ/เนื้อข่าว
ธีรพล ปลื้มถนอม “ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวสมาคมตำรวจ” ผ่านเลนส์ 005~รายงาน

Leave a Reply

%d bloggers like this: