พิษณุโลก ประธานสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลกมอบโล่ผู้สูงอายุ 100 ปี อำเภอบางระกำ

พิษณุโลก ประธานสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลกมอบโล่ผู้สูงอายุ 100 ปี อำเภอบางระกำ
นายอัครโชค สุวรรณทอง นายอำเภอบางระกำ เป็นประธานในการมอบโล่ผู้สูงอายุ 100 ปี จากสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พร้อมเข็มสมเด็จย่าฯ เงินสดจำนวน 500 บาท พร้อมถุงธารน้ำใจกิ่งกาชาดอำเภอบางระกำ โดยนางกัญญ์ฐญาณ์ ภู่สวาสดิ์ ประธานสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับประธานเครือข่ายชมรมผู้สูงอายุอำเภอบางระกำ นางสาวสุรีย์ สงบภัย พร้อมด้วยสาธารณสุขอำเภอบางระกำ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบึงกอก/ปรือกระเทียม กำนัน ผู้ใหญ่บ้านพื้นที่ ม.8 และ 10 ตำบลบึงกอก และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก ร่วมมอบโล่ให้แก่ผู้สูงอายุทั้ง 2 ราย ดังนี้
1) นางอำคา คำชุรี อายุ 103 ปี ที่อยู่เลขที่ 301/2 หมู่ที่ 8 ตำบลบึงกอก อำเภอบางระกำ
2) นางทอง ปานบุญ อายุ 104 ปี ที่อยู่อยู่เลขที่ 135 หมู่ที่ 10 ตำบลบึงกอก อำเภอบางระกำ
เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้สูงอายุ และให้สังคมฯได้ตระหนักพร้อมให้ความสำคัญกับผู้สูงอายุ

ปรีชา นุตจรัส รายงาน ข่าวพิษณุโลก

Leave a Reply

%d bloggers like this: