ปทุมธานี ศูนย์ปฏิบัติธรรมสุริย์วงศ์รองศาสตราจารย์แม่ชีสีทองร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกาสามมอบทุนการศึกษานักเรียนที่มีฐานะยากจนและกำพร้าบิดามารดา

เวลา 10.30 น.วันที่ 16 มิ.ย.ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดส่วนตำบล(อบต.)บึงกาสามอ.หนองเสือ จ.ปทุมธานีโดยศูนย์ปฏิบัติธรรมสุริย์วงศ์โยรองศาสตราจารย์แม่ชีสีทองร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกาสามมอบทุนการศึกษานักเรียนที่มีฐานะยากจนและกำพร้าบิดามารดาในระดับชั้นประถมศึกษาปีทีห้าถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่สามในเขตพื้นที่หมู่ที่ 1-9 โดยจัดต่อเนื่องกันมาตั้งแต่ปี 2549 ถึงปัจจุบันเป็นเวลา 12 ปีโดยมีนายอรุโนทัย รอดทุกข์ผู้อำนวยการหัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณะบริษัททรูคอปเปอร์เรชั่นจำกัดมหาชน นายไพศาล ศรีธเนศสกลุนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกาสามและอาจารย์วาสนา พึงวิทยานุกูลร่วมมอบทุนในครั้งนี้
นางวาสนา ฯ เปิดเผยว่าโครงการมอบทุนดังกล่าวนั้นรองศาสตราจารย์แม่ชีสีทองดำริซึ่งมอบทุนดังกล่าวมาแล้ว 12 ปีโดยเล็งเห็นว่าเด็กนักเรียนบางคนนั้นอยู่ไกลซึ่งไม่มีทุนที่จะเรียนต่อจึงได้จัดทุนขึ้นโดยมีจุดประสงค์ว่ามอบให้เด็กที่ยากจนด้อยโอกาสและเด็กที่กำพร้าบิดามารดาแต่ไม่ได้เน้นในเรื่องของผลการเรียนว่าจะสูงมากแค่ไหนเพราะว่าผลการเรียนดีที่อื่นเขาให้ทุนแต่ที่นี่ต้องกำพร้าบิดามารดาเท่านั้นนอกเหนือจากนี้จะมีทุนพิเศษเข้ามาคือแม่ที่มีลูกเล็กๆก็จะมาขอนมขอสมุดหนังสือบางอย่างหรือขอเงินไปบ้างนิดหน่อยแต่ไม่อยู่ในคุณสมบัติที่จะมอบให้และทางศูนย์ปฏิบัติธรรมสุริย์วงศ์รองศาสตราจารย์แม่ชีสีทองก็มอบให้ตลอดทุกปีโดยการทำร่วมกับทางอบต.แต่เดิมนั้นจะไปมอบให้ที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมซึ่งทางคุณแม่ชีก็จะให้โอวาทสอนธรรมะให้เด็กและธรรมะเบื้องต้นคือเด็กดีต้องเชื่อฟังพ่อแม่มีศีลห้าพร้อมทั้งสอนภาษาบาลีและคำแปลให้ซึ่งเด็กเหล่านั้นสามารถทำได้ทุกคนพร้อมทั้งเป็นการช่วยชาติได้อีกทางหนึ่งด้วย
ด้านนายไพศาล ศรีธเนศสกุลนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกาสาม กล่าวว่ามูลนิธิของแม่ชีสีทองดังกล่าวนั้นอยู่ในพื้นที่ของตำบลบึงกาสามได้เล็งเห็นว่าเยาวชนที่เรียนอยู่ในพื้นที่อบต.บึงกาสามเป็นเด็กที่ฐานะยากจนและก็กำพร้าพ่อแม่คือแม่หรือพ่อเสียชีวิตก็ได้คัดสรรมาเพื่อมารับทุนการศึกษาซางได้มีการกันต่อเนื่องมาหลายปีแล้วถือว่าเป็นเรื่องที่ดีว่าในพื้นที่เรายังมีการห่วงใยในด้านการประสบปัญหาต่างๆในด้านความเป็นอยู่และด้านการศึกษาและปีการศึกษา 2561มีนักเรียนได้รับการคัดเลือกรับทุนจำนวน 16 ระดับประศึกษาปีที่5-6จำนวน 4 ทุนทุนละ 1,500 บาทระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จำนวน 12ทุน ทุนละ2,000บาทไว้เป็นทุนการศึกษาได้อีกต่อไป

สมยศ แสงมณี / ปทุมธานี

Leave a Reply

%d bloggers like this: