พิษณุโลก ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานปล่อยคาราวานรถ Mobile พาณิชย์…ลดราคา ! ช่วยเหลือประชาชน กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก

พิษณุโลก ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานปล่อยคาราวานรถ Mobile พาณิชย์…ลดราคา ! ช่วยเหลือประชาชน กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก
วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.30 น. บริเวณหน้าตลาดสดเทศบาล 1 กิติกร (ตลาดใต้) อ.เมือง จ.พิษณุโลก นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานพิธีปล่อยคาราวานรถ Mobile พาณิชย์…ลดราคา ! ช่วยเหลือประชาชน กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก โดยมี นายเจษฎา ลิ้มศรีตระกูล นายอำเภอเมืองพิษณุโลก นางอุบลรัตน์ ศิลตระกูล พาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก ว่าที่ร้อยตรีอิทธิพล บุบผะศิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก , นายปกรณ์ ด่านสีทอง ประธานหอการค้าจังหวัดพิษณุโลก , นางวชิราภรณ์ น้อยยม ประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้
จังหวัดพิษณุโลกได้รับการจัดสรรให้จัดหารถ Mobile เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 6 คัน โดยนำสินค้าราคาประหยัดที่จำเป็นต่อการครองชีพไปจำหน่ายให้ประชาชนในราคาต่ำกว่า
ท้องตลาดทั่วไป ร้อยละ 10-40 อาทิ ข้าวสาร ไข่ไก่ น้ำมันพืช น้ำตาลทราย โดยสำนักงานฯ
ได้กำหนดแผนการจำหน่ายสินค้าให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ในระดับตำบล (จำนวน 93 ตำบล)
เริ่มจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม – 21สิงหาคม 2564 ระยะเวลา 30 วัน การจำหน่าย
สินค้าจะแบ่งเป็นวันละ 12 จุด จำนวน 6 ตำบล ๆ ละ 2 ช่วง แบ่งเป็นช่วงเช้าเวลา 08.00 –
12.00 น. และช่วงบ่ายเวลา 13.00 – 17.00 น.

ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าวพิษณุโลก

Leave a Reply

%d bloggers like this: