โบว์ลิ่งการกุศล สภท.53ปี

โบว์ลิ่งการกุศล สภท.53ปี :

นายอนันต์ นิลมานน์ นายกสมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย (สภท.53ปี) พร้อมด้วยนายอรรถการ ตฤษณารังสี ประธานบริษัท ดับบลิว.ซี.เอส.ซันชิโร่ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมเป็นประธานเปิดการแข่งขัน โบว์ลิ่งการกุศล “สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย (สภท.53ปี)” ชิงถ้วยเกียรติยศฯ นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เมื่อวันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30 น. ณ Blu-O Rhythm & Bowl ชั้น 2 ห้างสรรพสินค้าเมกา บางนา โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดการแข่งขัน เพื่อจัดหารายได้ สนับสนุนกิจกรรมของสมาคมฯ เช่น การจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๑ มอบเป็นทุนการศึกษา บุตร-ธิดา สมาชิกสมาคมฯ ตลอดจนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่างๆ ต่อไป ในงานนี้ มีนายบุญเทียม โชควิวัฒน ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าลาดกระบัง และนายวิฑูรย์ ศรีนามงาม หัวหน้าฝ่ายสำนักงานเลขานุการเลขานุการ กรมศุลกากร ร่วมเปิดงานด้วยคณะกรรมการจัดการแข่งขัน คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ที่ปรึกษาสมาคมฯ และเหล่านักกีฬาโบว์ลิ่ง ร่วมเปิดการแข่งขัน

นายอนันต์ นิลมานน์ นายกสมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย (สภท.53ปี) กล่าวขอบคุณ บริษัท ห้างร้าน หน่วยงานต่างๆ รวมทั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขัน คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ที่ปรึกษาและสมาชิกสมาคมฯ และนักกีฬาการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล “สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย (สภท.53ปี)” ชิงถ้วยเกียรติยศฯ นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ที่ช่วยให้
การแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลในครั้งนี้ สำเร็จลุล่วงลงได้ด้วยดี

จากนั้น เป็นพิธีการมอบรางวัลให้กับผู้เข้าแข่งขัน โดยผลการแข่งขันมีดังนี้
รางวัลการแข่งขัน
ถ้วยชนะเลิศประเภททีม 3 รางวัล
รางวัลชนะเลิศ ถ้วยรางวัลเกียรติยศ : นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
รองชนะเลิศอันดับ 1 : นายอรรถการ ตฤษณารังสี ประธานสถาบัน SANSHIRO / ที่ปรึกษา สภท.
รองชนะเลิศอันดับ 2 : นายอรรถการ ตฤษณารังสี ประธานสถาบัน SANSHIRO / ที่ปรึกษา สภท.
ถ้วยสามเกมส์สูงสุดชาย 3 รางวัล
รางวัลชนะเลิศ ถ้วยรางวัลเกียรติยศ : นายยุทธนา หยิมการุณ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
รองชนะเลิศอันดับ 1 : นายเสมอ บุญญาวัลย์ อุปนายกฝ่ายสวัสดิการ สภท.
รองชนะเลิศอันดับ 2 : นายเสมอ บุญญาวัลย์ อุปนายกฝ่ายสวัสดิการ สภท.
ถ้วยสามเกมส์สูงสุดหญิง 3 รางวัล
รางวัลชนะเลิศ ถ้วยรางวัลเกียรติยศ : พลโทมีชัย ห้องริ้ว ที่ปรึกษา สภท.
รองชนะเลิศอันดับ 1 : ผศ.ดำรง พรสุภัทร ที่ปรึกษา สภท.
รองชนะเลิศอันดับ 2 : ผศ.ดำรง พรสุภัทร ที่ปรึกษา สภท.
ถ้วยเกมส์เดี่ยวสูงสุดชาย 1 รางวัล
รางวัลชนะเลิศ ถ้วยรางวัลเกียรติยศ : นายอนันต์ นิลมานนท์ นายกสมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
ถ้วยเกมส์เดี่ยวสูงสุดหญิง 1 รางวัล
รางวัลชนะเลิศ ถ้วยรางวัลเกียรติยศ : นายปรีดา มากมูลผล ที่ปรึกษา สภท.

ต่อจากนั้น คณะกรรมการจัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลฯ คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ที่ปรึกษาสมาคมฯ สมาชิกสมาคมฯ และนักกีฬา ถ่ายรูปร่วมกันก่อนปิดการแข่งขัน

Leave a Reply

%d bloggers like this: