นายภัทรุตม์ ทรรทรานนท์ ปลัดกรุงเทพมหานคร พร้อม นายพิชญา นาควัชระ รองปลัดกรุงเทพมหานคร และคณะร่วมรอรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงานโรงเรียนในโครงการพระราชดำริ “ด้วยรัก และ ห่วง ใย” ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี..

วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 61 เวลา 08.00 น.
นายภัทรุตม์ ทรรทรานนท์ ปลัดกรุงเทพ มหานคร พร้อมนายพิชญา นาควัชระ รองปลัดกรุงเทพมหานคร และคณะ ร่วมรอรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงานโรงเรียนในโครงการพระราชดำริ พร้อมทั้งทอดพระเนตรการสาธิตการเรียนการสอนในกิจกรรมต่างๆตามแนวโครงการพระราชดำริ “ด้วยรักและห่วงใย” ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการนี้นายธีรพันธ์ อธิรัฐธนภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ มอบหมายให้นายธีรโชติ คำวิเศษณ์ ผู้อำนวยการกองตรวจและปฏิบัติการพื้นที่ 1 นำเจ้าหน้าที่เทศกิจร่วมดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย ณ. โรงเรียนเพี้ยนพินอนุสรณ์ พื้นที่เขตบางนา

ธีีรพล ปลื้มถนอม “ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวสมาคมตำรวจ” ผ่านเลนส์ 005~รายงาน

Leave a Reply

%d bloggers like this: