นางจิรานาภา เลขาประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่อบต.บางยอ ตรวจเยี่ยมสถานที่ ที่จะทำศูนย์พักคอย

นางจิรานาภา สุวรรณปรุง
เลขาประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี(ม.ล.สุนทรชัย ชยางกูร)
นายสายัณห์ สมบูรณ์ผู้ช่วยที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนด้านเศรษฐกิจประจำอำเภอบางบ่อ นายธวัชชัย ดุลย์ประภาผู้ช่วยที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนด้านเศรษฐกิจประจำอำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ(นายศรพงศ์ศักดิ์ สุวรรณปรุง)ลงพื้นที่อบต.บางยอ ตรวจเยี่ยมสถานที่ ที่จะทำศูนย์พักคอยมี2แห่ง มีที่ชั้น 2 อบต.บางยอและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบางยอ(วัดบางกะเจ้ากลาง)ตำบลบางยอ อำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการโดยมีนางทิพย์ธญา พจน์จลองศิลป์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรักษาการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางยอปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางยอนายวีระ ปิ่นแก้ว ประธานสภาอบต.บางยอ นางสาวกุลณัฐ แสงทองผอ. กองสวัสดิการสังคมให้การต้อนรับและพาเยี่ยมชมทั้ง 2ศูนย์

https://youtu.be/AGt4lGF80bs

Leave a Reply

%d bloggers like this: