กองทัพบก เพิ่มอีก40 คู่สายโทรศัพท์ ช่องทางรับแจ้ง-ประสานการช่วยเหลือทุกปัญหาเรื่องโควิด รับ-ส่งผู้ป่วย ส่งคนกลับบ้าน ฌาปนกิจศพ 0-2092-7766 ,0-2270-5685-9 ตลอด24 ชม.

กองทัพบก เพิ่มอีก40 คู่สายโทรศัพท์ ช่องทางรับแจ้ง-ประสานการช่วยเหลือทุกปัญหาเรื่องโควิด รับ-ส่งผู้ป่วย ส่งคนกลับบ้าน ฌาปนกิจศพ 0-2092-7766 ,0-2270-5685-9 ตลอด24 ชม.

ตามที่ กองทัพบกจัดตั้ง “ศูนย์ประสานงานต้านภัยโควิด-19 กองทัพบก“ รับเป็นสื่อกลางในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในสถานการณ์โควิด ปรากฎว่าในช่วงที่ผ่านมามีประชาชนโทรมาขอความช่วยเหลือเป็นจำนวนมากและเพื่อให้การบริการได้ทันต่อความต้องการ ล่าสุดในวันนี้ (24 กค.64)พลเอกณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก ได้สั่งการให้เพิ่มหมายเลขโทรศัพท์อีก 10 หมายเลข และ 30 คู่สาย ที่ call center “ศูนย์ประสานต้านภัยโควิดฯกองทัพบก”พร้อมกับได้เพิ่มเจ้าหน้าที่รับโทรศัพท์และประสานงานในศูนย์ฯอีก 60 นาย เพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการรับแจ้งข้อมูลและส่งต่อความช่วยเหลือหลังจากที่คู่สายโทรศัพท์ที่ตั้งไว้เดิมไม่เพียงพอ

หากประชาชนเดือดร้อน ติดขัดเรื่องการรักษาพยาบาล การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโควิดหรือผู้เสียชีวิต การจัดพิธีศพผู้เสียชีวิตจากโควิดฯ ผู้ป่วยที่ต้องการเดินทางกลับภูมิลำเนา รวมทั้งปัญหาอื่นๆที่เกี่ยวกับสถานการณ์โควิด สามารถประสานขอความช่วยเหลือ ผ่าน หน่วยทหารของกองทัพบกใกล้บ้านทั่วประเทศ หรือโทรแจ้งได้ที่ ศูนย์ประสานงานต้านภัยโควิดกองทัพบก ได้ตลอด 24 ชม.

ศูนย์ประสานงานต้านภัยโควิดกองทัพบก CALL CENTER
02-092-7766 จำนวน 30คู่สาย
088-984-7605-10
091-010-0118-19
090-980-9948-49
และหมายเลขเดิมคือ 02-270-5685-9

Line id : @covidtv5hd1

นอกจากนี้ ผู้บัญชาการทหารบก ยังให้หน่วยทหารกองทัพบกในทุกจังหวัดเร่งประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งขอรับความช่วยเหลือ บรรเทาทุกข์ต่างๆให้ประชาชนในทุกพื้นที่ ได้รับทราบอย่างกว้างขวาง พร้อมจัดทำโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์หมายเลขรับแจ้ง นำไปติดในแหล่งชุมชน ปมคมนาคมของจังหวัด โดยเฉพาะในพื้นที่ ที่มีการแพร่ระบาดสูงทั้ง 50 เขต ในกทม.ด้วย

รวมทั้งกองทัพบกได้เปิดโรงพยาบาลสนาม 20แห่งดูแลผู้ติดเชื้อ ซึ่งประชาชนตรวจสอบที่ตั้งโรงพยาบาลของกองทัพบกได้ตามแผนที่ : google map
https://bit.ly/3zbcaLw

ที่มา : ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพบก Army PR Center

Leave a Reply

%d bloggers like this: