สถานีวิทยุจราจรเพื่อสังคม ร่วมกับภาคีเครือข่าย เตรียมจัดอบรมพัฒนาทักษะผู้ขับขี่รถโดยสารสาธารณะ (แท็กซี่) ภายใต้ “โครงการอบรมแท็กซี่ไทยหัวใจอินเตอร์ ปีที่ 8 ” พบกัน 26 มิถุนายน นี้!!

สถานีวิทยุจราจรเพื่อสังคม ร่วมกับภาคีเครือข่าย เตรียมจัดอบรมพัฒนาทักษะผู้ขับขี่รถโดยสารสาธารณะ (แท็กซี่) ภายใต้ “โครงการอบรมแท็กซี่ไทยหัวใจอินเตอร์ ปีที่ 8 ” พบกัน 26 มิถุนายน นี้!!

นายจักรกฤษณ์ ทรัพย์พึ่ง ผู้จัดการสถานีวิทยุจราจรเพื่อสังคม เปิดเผยว่า บริษัท สถานีวิทยุจราจรเพื่อสังคม ร่วมกับภาคีเครือข่าย เตรียมจัดอบรมพัฒนาทักษะผู้ขับขี่รถโดยสารสาธารณะ (แท็กซี่) ภายใต้ “โครงการอบรมแท็กซี่ไทยหัวใจอินเตอร์ ปีที่ 8” ในวันที่ 26 มิถุนายน 2561 ณ ห้องภาณุรังสีบอลล์รูม โรแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ เพื่อส่งเสริมทักษะภาพลักษณ์ และการให้บริการที่ดีกับผู้ขับขี่รถโดยสารสาธารณะ (แท็กซี่) เพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาการให้บริการกับผู้โดยสารทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการให้บริการที่ดี โดยโครงการดังกล่าว ได้เริ่มดำเนินการมาตั้งปี 2554 จนถึงปัจจุบัน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 ซึ่งได้การตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้เข้ารับการอบรมและผู้ใช้บริการ ปัจจุบันมีผู้ผ่านการอบรมกว่า 1,600 คน และจะเพิ่มขึ้นในปีนี้อีก 200 คน

สำหรับ โครงการอบรมแท็กซี่ไทยฯ ในครั้งนี้ มีกิจกรรมประกอบด้วย พิธีมอบรางวัลเชิดชูคนดี ประจำปี 2561 การเสวนาในหัวข้อ “แท็กซี่ไทยหัวใจอินเตอร์ มาตรฐานบริการระดับสากล” โดยมี นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก พล.ต.ต.จิรพัฒน์ ภูมิจิตร รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล และผู้แทนจาก บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ร่วมเสวนา การแนะนำรูปแบบการออมกับกองทุนการออมแห่งชาติ โดย กองทุนการออมแห่งชาติ รวมทั้งการอบรมภายใต้หัวข้อ “บุคลิกภาพและบริการระดับสากล” โดย อาจารย์สุรวงศ์ วัฒนกูล หัวข้อ “แอพพลิเคชั่น โดย นายกฤตธัช เสือดี และ นางสาวธัญกัญจน์ จอมคำ และหัวข้อ “ภาษาเพื่อการสื่อสาร”

โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงกมล ฐิติเวส จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ มาให้ความรู้และทักษะในด้านต่างๆ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมทุกคนสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ
รถแท็กซี่สาธารณะต่อไป

ผ่านเลนส์ 005~รายงาน

Leave a Reply

%d bloggers like this: