อบจ.พิษณุโลก นำรถแบคโฮช่วยกำจัดวัชพืชกีดขวางทางน้ำเตรียมพร้อมป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ 5 ตำบล ใน อำเภอพรหมพิราม

วันที่ 3 สิงหาคม 2564 ว่าที่ร้อยตรี อิทธิพล บุบผะศิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นายศิริชิน หาญพิทักษ์พงศ์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้รับมอบหมายจาก นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ให้ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินการขุดลอกกำจัดผักตบชวาและวัชพืชกีดขวางทางน้ำบริเวณประตูระบายน้ำบ้านปากคลอง หมู่ที่ 3 ตำบลหอกลอง อำเภอพรหมพิราม ร่วมกับเจ้าหน้าที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนนเรศวร สำนักชลประทานที่ 3 และผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่น

เนื่องจากพบว่าคลองดังกล่าวเป็นลำคลองขนาดยาวครอบคลุมพื้นที่หลายตำบลในอำเภอพรหมพิราม ได้แก่ ตำบลทับยายเชียง, ตำบลพรหมพิราม, ตำบลมะต้อง, ตำบลดงประคำ และตำบลหอกลอง ปัจจุบันมีผักตบชวาและวัชพืชขึ้นอยู่อย่างหนาแน่นทำให้น้ำในลำคลองไหลไม่สะดวก น้ำระบายออกไม่ทัน และเกรงว่าหากเข้าสู่ฤดูน้ำไหลหลากปริมาณน้ำภายในลำคลองจะเพิ่มสูงขึ้นส่งผลให้น้ำเอ่อล้นเข้าบ้านเรือนประชาชนและพื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหายเป็นวงกว้าง และทางองค์การบริหารส่วนตำบลหอกลองไม่มีเครื่องจักรกลในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวจึงได้ร้องขอสนับสนุนมายังองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกเพื่อให้นำเครื่องจักรกลเข้าดำเนินการขุดลอกวัชพืชเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน โดยองค์การบริหารส่วนตำบลหอกลอง จะสนับสนุนน้ำมันเชื้อเพลิงในการดำเนินการเองทั้งหมด

เบื้องต้นเจ้าหน้าที่กองช่าง ได้นำรถแบ็คโฮคอยาวเข้าขุดลอกผักตบชวาและวัชพืชที่อุดตันอยู่เหนือบริเวณประตูระบายน้ำออกเพื่อช่วยเปิดทางน้ำให้น้ำไหลได้สะดวกเพิ่มมากขึ้น หากดำเนินการแล้วเสร็จจะสามารถช่วยแก้ปัญหาความเดือดร้อนจากสถานการณ์น้ำท่วมบ้านเรือนราษฎรและพื้นที่การเกษตรของราษฎรทั้ง 5 ตำบล ท่ามกลางความพึงพอใจของผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นเป็นอย่างมาก


ธันย์ชนก ทองเพิ่ม ผู้สื่อข่าวพิษณุโลก

Leave a Reply

%d bloggers like this: