อดีตผู้บริหาร IFEC รวม 5 คน เข้ามอบตัวต่อศาล อดีตผู้บริหาร IFEC และผู้ถือหุ้นใหญ่กับพวก รวม 5 คน เข้ามอบตัวต่อศาลอาญา ในคดีที่ถูกกล่าวหาครอบงำกิจการ(IFEC) พร้อมยื่นประกันตัว ขณะที่ IFEC ยืนยันดำเนินคดีถึงที่สุด ไม่ไกล่เกลี่ย

วันนี้ (18 มิ.ย.) ที่ ศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก นายสิทธิชัย พรทรัพย์อนันต์ อดีตกรรมการบริษัทและซีอีโอ บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ไอเฟค (IFEC) , นายแชมป์ ศรีโชคชัยอดีต กรรมการบริหาร IFEC พร้อมด้วย นายทวิช เตชะนาวากุล , นายเทพฤทธิ์ เตชะนาวากุล, นางกนกวรรณ พรทรัพย์อนันต์ ผู้ถือหุ้น ได้เดินทางเข้ามอบตัวต่อศาล หลังตกเป็นจำเลยในความผิดพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 เรื่องการเข้าครอบงำกิจการ (IFEC) โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยมีทนายโจทก์และทนายจำเลยเดินทางมาด้วย

จากกรณีที่บริษัท IFEC เป็นโจทก์ยื่นฟ้องจำเลยทั้ง 5 เป็นผู้ถือหลักทรัพย์ ในกิจการ รวมกันถึงร้อยละ 25 ขึ้นไปของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ โดยที่จำเลยที่ 4 (นายสิทธิชัย) เป็นกรรมการผู้มีอำนาจ ยื่นหนังสือถึง กรรมการIFEC ขอให้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารงานและจัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น อันเป็นการครอบงำกิจการตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 เนื่องจากไม่ปรากฏว่ามีการทำคำเสนอซื้อตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์ตามประกาศของคณะกรรมการตลาดทุน ตามหนังสือรับรองประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ข้อมูลรายบริษัท หนังสือลาออกจากตำแหน่งกรรมการ หนังสือขอให้ทำการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหาร และหนังสือขอให้จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งศาล เห็นว่าคดีมีมูล ศาลจึงมีคำสั่งประทับรับฟ้องคดีไว้พิจารณาไปก่อนหน้านี้

ซึ่งเมื่อถึงเวลานัดศาลได้สอบถามคู่ความทั้งสองฝ่ายว่า ประสงค์ที่จะไกล่เกลี่ยกันหรือไม่ โดยทนายฝ่าย IFEC แถลงไม่ประสงค์จะไกล่เกลี่ย และขอให้คดีเป็นไปตามกระบวนการ พร้อมแถลงต่อศาลขอใช้พยานนำสืบ จำนวน 5 ปากใช้เวลา 2 นัด ส่วนด้านทนายจำเลยที่ 1 กับ 2 แถลงต่อศาลขอใช้พยานสืบต่อสู้จำนวน 13 ปาก ส่วนจำเลยที่ 3,4,5 ขอใช้พยานในการนำสืบต่อสู้คดีจำนวน 6 ปาก

ศาลพิเคราะห์แล้วให้เวลาโจทก์และจำเลย ในการสืบพยานฝ่ายละ 2 นัด และศาลจะให้เวลาสืบพยานเพิ่มเมื่อจำเป็น หรือระยะเวลาในการสืบพยานไม่เพียงพอ โดยศาลจะนัดตรวจความพร้อมของเอกสารอีกครั้งก่อนวันสืบพยานไม่เกิน 3 เดือน

หลังจากนั้นจำเลยได้ยื่นประกันตัวคนละ 2 แสนบาท ทั้งนี้นายสิทธิชัย ปฏิเสธที่จะตอบคำถามผู้สื่อข่าวกรณีการซื้อขายหุ้นให้นายทวิช เป็นสาเหตุการครอบงำกิจการหรือไม่ ตอบเพียงว่าให้ดำเนินการไปตามกฎหมาย

Leave a Reply

%d bloggers like this: