นนทบุรี เทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง เร่งฉีดชิโนฟาร์มให้กับประชาชนหลังได้รับวัคซีน

นนทบุรี เทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง เร่งฉีดชิโนฟาร์มให้กับประชาชนหลังได้รับวัคซีน
เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 3 ส.ค.64 ที่โรงเรียนสหบางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี สถานที่ฉีดวัคซีนชิโนฟาร์มให้กับประชาชนในพื้นที่เทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง หลังทางเทศบาลได้สั่งซื้อวัคซีนจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จำนวน 10,000 โดสเพื่อนำมาฉีดให้กับประชาชนในพื้นที่หลังพบมีผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
นายวิเชียร เจริญนนท์สิทธิ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง กล่าวว่า หลังพบประชาชนในพื้นที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เพิ่มสูงขึ้น ทางเทศบาลมีความเป็นห่วงในเรื่องนี้จึงได้เร่งจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อวัคซีนจากทางสถาบันราชวิทยาลัยจุฬาภรน์จำนวน 10,000 โดส นำมาฉีดเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประชาชนในพื้นที่โดย 1 คน ต้องฉีด 2 โดส เท่ากับเราจะสามารถฉีดวัคซีนให้กับประชาชนได้ 5,000 คน ซึ่งในวันนี้เรามีความพร้อมทั้งเรื่องสถานที่ในการให้บริการ เจ้าหน้าที่หมอพยาบาลสามารถฉีดวัคซีนให้กับประชาชนได้วันละ 500 คน แบ่งเป็นรอบเช้า 250 คน รอบบ่าย 250 คน โดยผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนกลุ่มแรกจะเป็นกลุ่มผู้เปราะบาง อาทิผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ หลังจากนั้นจะทยอยฉีดให้กับผู้ที่ลงทะเบียนกับทางเทศบาลแล้วอีก 8,000 คน

สาโรจน์ สว่างศรี / นนทบุรี

Leave a Reply

%d bloggers like this: