ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานรับมอบเงินบริจาค จาก ชมรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองทัพอากาศ(พสบ.ทอ.)

เช้านี้ 4 สิงหาคม 2564
เวลา 9.00 น
ตึกกองบัญชาการทหารอากาศ

พลอากาศเอก แอร์บูล สุทธิวรรณ
ผู้บัญชาการทหารอากาศ
เป็นประธานรับมอบเงินบริจาค จาก
ชมรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองทัพอากาศ(พสบ.ทอ.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับบริหารระดับสูง(ปปร.22) ร่วมส่งมอบ Negative Pressure Isolation Room
จำนวน 4 เต้นท์และ อุปกรณ์การแพทย์อื่นๆที่จำเป็น มูลค่า 1,282,100 บาท
ให้กับ มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช เป็นที่เรียบร้อย

Leave a Reply

%d bloggers like this: