มูลนิธิประเทศสีเขียว สนับสนุนปลูกไม้พะยูง พัฒนาเป็นไม้เศรษฐกิจ ตั้งเป้าเพิ่มพื้นที่ปลูก 2 ล้านไร่ ภายในเวลา 9 ปี

มูลนิธิประเทศสีเขียว ร่วมกับ สมาคมศิลปินแห่งประเทศไทย แถลงข่าวจัดโครงการ”ประเทศสีเขียว ประชารัฐพัฒนา ปลูกป่าไม้เศรษฐกิจ” โดยมีวัตถุประสงค์ส่งเสริมการปลูกไม้พะยูง เพื่อสร้างรายได้และคืนชีวิตให้ผืนป่า พร้อมกำหนดเป้าหมาย เพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ จำนวน 2,000,000 ไร่ ภายในปี 2561-2570 โดยมีตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมแถลงการณ์จำนวนมาก

นายพงศรันทร์ ซุ่นสุวรรณศรี ประธานมูลนิธิประเทศสีเขียว ระบุ ไม้พะยูงสายพันธุ์ไทย เป็นไม้หวงห้ามพิเศษ ตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ 2484 และฉบับแก้ไข 2557 /แต่พะยูงประเทศสีเขียว มีถิ่นกำเนิดที่เมืองจีน จึงไม่ใช่ไม้หวงห้าม สามารถปลูก ตัด ขนย้าย และแปรรูป โดยไม่ผิดกฎหมาย ดังนั้นมูลนิธิจึงเห็นควรสนับสนุน ให้ปลูกไม้พะยูงประเทศสีเขียว เพื่อให้เป็นไม้เศรษฐกิจ ในการนำรายได้มาพัฒนาประเทศ และเพิ่มพื้นที่สีเขียว คืนธรรมชาติสู่ประเทศไทย

Leave a Reply

%d bloggers like this: