โครงการเยาวชนร่วมปกป้องผืนป่า และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ด้านป่าไม้)……..

19 มิถุนายน 2561 ที่หอประชุมโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี..พันเอกวีระ ศรถม ได้เดินทางมาเป็นประธานเปิดงาน โครงการเยาวชนร่วมปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ด้านป่าไม้) ของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอุบลราชธานี นำโดย จ่าสิบเอกฉลาด รูปโสม หัวหน้าชุดครูฝึกวิทยากร วิทยากร กอ.รมน.จังหวัดอุบลราชธานี และสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 พร้อมด้วยนายหนูจร พุดผา ปราชญ์ชาวบ้านเพื่อความมั่นคงจังหวัดอุบลราชธานี ได้ให้ความรู้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 5 และ 6 จำนวน 110 คน กิจกรรมก็มีการดำเนินชีวิตตามหลักปรัญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักทรงงานในหลวงรัชกาลที่ 9 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ด้านป่าไม้ ลำห้วย)มีวิธีการดูแลป่าอย่างไรให้เหลืออยู่ในพื้นที่ชุมชนของเรา พร้อมกับมีการบวชต้นไม้ในบริเวรโรงเรียนและปลูกต้นไม้รวมกัน ในการอบรมครั้งนี้เพื่อสนองแนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในเรื่องการอนุรักษ์ป่าไม้และการปลูกป่าไม้ทดแทน เพื่อกระตุ้นและปลูกฝังจิตสำนึกเยาวชนประชาชนในพื้นที่เพิ่มเติมความรู้การปกป้องรักษาในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ให้คงอยู่อย่างยั่งยืน ให้เยาวชนเชื่อมั่นเห็นความสำคัญของการร่วมมือร่วมใจการรวมพลังไปในทิศทางที่ดี

ภาพ/ข่าว: ณะรินทร์ศาล์ งามวงศ์ ศูนย์ข่าวเรื่องจริงผ่านเลนส์อุบลราชธานี รายงาน

Leave a Reply

%d bloggers like this: