“บิ๊กอ้อ !!เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม “โครงการพัฒนาข้าราชการตำรวจของศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 7 เพื่อเป็นต้นแบบที่ดีของผู้เข้ารับการฝึกอบรม”

วันที่19 มิ.ย. 61 เวลา 13.00 น.
พล.ต.ต.อัคราเดช พิมลศรี ผบก.ศฝร.ภ.7 เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม “โครงการพัฒนาข้าราชการตำรวจของศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 7 เพื่อเป็นต้นแบบที่ดีของผู้เข้ารับการฝึกอบรม”

โดยมี พ.ต.อ.บุญธรรม วรรณรัตน์ รอง ผบก.ศฝร.ภ.7 , พ.ต.อ.วรพล ยิ่งเจริญ ผกก.ฝอ.ศฝร.ภ.7 , พ.ต.อ.สายฟ้า จิราวรรณธนสกุล ผกก.ปค.ศฝร.ภ.7 คณะวิทยากร และข้าราชการตำรวจศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 7 จำนวน 110 คน เข้าร่วมพิธีดังกล่าว
ซึ่งการฝึกอบรมโครงการดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-22 มิ.ย. 61
ณ ห้องปลายคลื่น โรงแรมลองบีช ชะอำ อ.ชะอำ จว.เพชรบุรี!!

Leave a Reply

%d bloggers like this: