มหกรรมเทคโนโลยีและโซลูชั่นเพื่ออุตสาหกรรมสนับสนุนการผลิต “Manufacturing Expo 2018” “เนปคอน Thailand 2018”

เปิดแล้วอย่างเป็นทางการ มหกรรมเทคโนโลยีและโซลูชั่นเพื่ออุตสาหกรรมสนับสนุนและการผลิต “Manufacturing Expo 2018” “เนปคอน ไทยแลนด์ 2018″ และสัมมนา ” ออโตโมทีฟ ซัมมิท 2018″ รวมเครื่องจักรและโซลูชั่นล่าสุด สนับสนุนผู้ประกอบการเพิ่มประสิทธิภาพพัฒนาการผลิต เพิ่มมูลค่าสินค้าและลดต้นทุนการผลิต ในทุกขนาดอุตสาหกรรมทั้งขนาดใหญ่กลางจนถึง sme ระหว่างวันที่ 20-23 มิถุนายนนี้ ณ ศูนย์นิทรรศการไบเทค

คณะผู้บริหารการจัดการบริษัทรี้ดเทรดเด็กซ์จำกัด และสถาบันยานยนต์ ได้รับเกียรติจากนายสมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ประธานในพิธีเปิดงาน” Manufacturing Expo 2018″ “เนปคอนไทยแลนด์ 2018” และสัมมนา “ออโตโมทีฟ ซัมมิท 2018” มหกรรมเทคโนโลยีและโซลูชั่นเพื่ออุตสาหกรรมสนับสนุนและการผลิตที่ครบวงจร ทั้งด้านพลาสติก แม่พิมพ์ ยานยนต์ ระบบอัตโนมัติ อิเล็กทรอนิกส์ และการชุบเคลือบผิวพร้อมไฮไลท์ กิจกรรมสัมมนา automotive Summit 2018 ด้วยแนวคิด พลิกลิมิตอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย สู่ยุคทอง 4.0 (Driving toward automotive Industry 4.0) เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม ยานยนต์ไทยปรับตัวสู่ยุค Industry 4.0 โดยการนำเอาหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติเข้ามาใช้เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันสู่ระดับนานาชาติ

นายอิสระ บุรินทรามาตย์ กรรมการผู้จัดการบริษัทรี้ดเทรดเด็กซ์จำกัด เผยถึงการจัดงานในครั้งนี้นับเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการผลักดันเทคโนโลยีสู่กลุ่มอุตสาหกรรมนอกจากผู้เข้าชมงานจะได้สัมผัสถึงสมรรถนะของเทคโนโลยีใหม่ๆแล้ว ผู้จัดแสดงก็มีการจัดรายการส่งเสริมการขายทั้งราคาและการบริการที่มากกว่าปกติซึ่งผู้เข้าชมงานสามารถเปรียบเทียบความแตกต่างของแต่ละสินค้าได้ทั้งยังเป็นเวทีที่สำคัญในการให้องค์กรความรู้เพื่อประกอบการตัดสินใจ

หนึ่งในกิจกรรมสำคัญในการจัดงานปีนี้คือ Robotics Cluster Pavilion โดยสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ) กระทรวงอุตสาหกรรมร่วมกับภาคเอกชนจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการ sme เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วยหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติขานรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ด้วยการอำนวยความสะดวกให้ความรู้เพื่อผลักดันให้ผู้ประกอบการ sme โดยตรงแบบตัวต่อตัวรวบรวมมาตรการในการสนับสนุนทั้งหมดและนำเสนออย่างบูรณาการประกอบด้วยการให้บริการ ให้คำปรึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ โดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช) สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) และการแนะนำการเลือก SI โดยเครือข่ายศูนย์ความเป็นเลิศด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติหรือ Core

การจองสิทธิ์รับสินเชื่ออัตราพิเศษภายในงาน โดยธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย( SME Bank) ประกอบด้วยสินเชื่อเศรษฐกิจติดดาว วงเงินสูงสุดไม่เกิน 5 ล้านบาท/ราย สินเชื่อเถ้าแก่ 4.0 วงเงินสูงสุดไม่เกิน 1 ล้านบาท/ราย และโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (Soft Loan) เพื่อปรับเปลี่ยนเครื่องจักรและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต พร้อมชมการสาธิต Smart Mini Factory 4.0 ตอบโจทย์ Industrial 4.0 นอกจากนี้ยังมีส่วนของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน( BOI ) ในการยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักร การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 50 หรือ 100 ตามเงื่อนไขที่กำหนด

Manufacturing Expo 2018 มหกรรมเทคโนโลยีและโซลูชั่นเพื่ออุตสาหกรรมสนับสนุนและการผลิตในปีนี้มีบริษัทเข้าร่วมจัดแสดงกว่า 500 บริษัท 2,400 แบรนด์จาก 46 ประเทศ ประกอบด้วย 6 งานหลักคือ Inter Plas Thailand เพื่อการผลิตชิ้นส่วนพลาสติกและบรรจุภัณฑ์ intermold Thailand สำหรับการผลิตแม่พิมพ์และการขึ้นรูป Automotive Manufacturing เทคโนโลยีเพื่อการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ครบวงจร Assembly and Automation Technology เทคโนโลยีระบบและอุปกรณ์เพื่อสายการผลิตอัตโนมัติ Surface & Coatings เทคโนโลยีการเตรียมพื้นผิวโลหะสี และการเคลือบผิว Robot X @ Me งานแสดงหุ่นยนต์เพื่อการผลิตที่ครบครันที่สุดในอาเซียนพร้อมจัดร่วมกับ NEPCON Thailand เทคโนโลยีการประกอบการตรวจวัดและการทบต่อสำหรับการผลิตอิเล็กทรอนิกส์และ M Fair มหกรรมเพื่อการจับคู่ทางธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมสนับสนุนจากประเทศญี่ปุ่นกับผู้ประกอบการท้องถิ่นในอุตสาหกรรมสนับสนุนกล้วยอาเซียนงานในปีนี้พื้นที่การจัดงานกว่า 46,000 ตารางเมตร คาดว่าตลอดทั้ง 4 วันจะมีผู้เข้าชมงานมากกว่า 85,000 ราย

เด็กหลังเขา / ทีมงานเรื่องจริงผ่านเลนส์ รายงาน

Leave a Reply

%d bloggers like this: