ผู้บริหาร ไอเฟค ฟ้อง 2 กรรมการ-ก.ล.ต.-ตลท. สร้างปัญหาปิดทาง ไม่ให้บริษัท แก้หนี้

นายศุภนันท์ ฤทธิไพโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการบริษัทอินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ IFEC ออกแถลงการณ์เรียกร้องให้ พล.ต.บุญเลิศ แจ้งนพรัตน์ และนายฉัตรณรงค์ ฉัตรภูติ กรรมการบริษัท IFEC ยอมปฏิบัติตามขั้นตอนและข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัด ด้วยการไม่เร่งรัดจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกกรรมการใหม่ให้ครบ 9 คน เนื่องจากเป็นกระบวนการที่ผิดกฎหมายขัดต่อมาตรา 83 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ที่ระบุว่า “หากตำแหน่งกรรมการว่างลงจนเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุม ให้กรรมการที่เหลืออยู่กระทำการในนามของคณะกรรมการได้ แต่เฉพาะจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลงเท่านั้น”

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ IFEC กล่าวอีกว่า หากนายทะเบียน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า รับจดทะเบียนกรรมการเข้าใหม่ 2 คนที่ IFEC ยื่นเรื่องไปตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2560 จะทำให้ IFEC มีกรรมการครบ 5 คนซึ่งตามกฎหมายสามารถเรียกประชุมผู้ถือหุ้นและแก้ปัญหาหนี้บริษัทได้ทันที จนสามารถร่นระยะเวลาดำเนินการแก้ปัญหาของIFECได้มากกว่าการเลือกกรรมการใหม่ให้ครบ 9 คน ที่กว่าจะแก้หนี้สินได้สำเร็จได้ใช้เวลานานข้ามปี

อีกทั้งกรรมการผู้ดำเนินการไปจดทะเบียนให้เหลือกรรมการบริษัท 3 คน ไม่ได้มีหน้าที่รับผิดชอบตามกฎหมาย ล่าสุดผู้ถือหุ้นได้ยื่นฟ้องคดีอาญาต่อกรรมการทั้ง2คนดังกล่าวแล้ว ศาลนัดไต่สวนมูลฟ้องในวันที่ 10 กันยายน 2561

Leave a Reply

%d bloggers like this: