ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร พบปะพูดคุย กับกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จังหวัดพิจิตร ตามโครงการเพิ่มช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดพิจิตร ที่จะจัดขึ้น ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลรัตนาธิเบศร์ อำเภอเมืองนนทบุรี

วันที่ 20 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น. นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร พบปะพูดคุย กับกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จังหวัดพิจิตร ตามโครงการเพิ่มช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดพิจิตร ที่จะจัดขึ้น ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลรัตนาธิเบศร์ อำเภอเมืองนนทบุรี และศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค อำเภอพระนครศรีอยุธยา เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ ให้กับกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ให้มีความเชื่อมั่น และมั่นใจในผลิตภัณฑ์ที่นำไปจำหน่าย ให้มีเพียงพอต่อผู้บริโภค โดยเฉพาะผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ต้องป็นคนพิจิตร รู้เรื่องราวและสถานที่สำคัญของจังหวัด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค พร้อมทั้งยังสามารถสอดแทรกและนำเสนอแหล่งท่องเที่ยวของหวัดพิจิตรให้ผู้บริโภคเกิดความสนใจ ณ ห้องประชุมโรงเรียนหลวงพ่อเพชร วัดท่าหลวง พระอารามหลวง อำเภอเมืองพิจิตร

Leave a Reply

%d bloggers like this: