ให้การต้อนรับ :

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นายรัชต สำราญชลารักษ์ ผู้อำนวยการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุดรธานี และนายขจรเกียรติ แพงศรี ผู้อำนวยการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองคาย ให้การต้อนรับนายอนันต์ นิลมานนท์ รองประธานสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย นายกสมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย และผู้เข้า ร่วมโครงการ Confederation of Thai Journalists – Lao Journalists Association Working Visit Program ซึ่งเป็นโครงการร่วมระหว่างสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และสมาคมนักข่าวลาว ภายใต้กรอบสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งอาเซียน ซึ่งเดินทางลงพื้นที่จังหวัดอุดรธานี และหนองคาย ระหว่างวันที่ 20-21 มิถุนายน 2561 โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สายการบินไทยแอร์เอเชีย บริษัท ช. การช่าง จำกัด มหาชน สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส และโรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ

Leave a Reply

%d bloggers like this: