อำเภอนางรอง ยกทีมส่วนราชการ ภาครัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน ออกมาบริการพี่น้องประชาชน ตำบลสะเดา ตามโครงการ ” อำเภอนางรอง ยิ้มเคลื่อนที่ “

วันที่ 20 มิถุนายน 2561 ระหว่างเวลา 08.00 – 12.00 น. นายยุทธนา พิทยานันทกุล นายอำเภอนางรอง ได้นำส่วนราชการ ภาครัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน นำงานในภารกิจหน้าที่มาบริการพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตำบลสะเดา ตามโครงการ ” อำเภอนางรอง ยิ้มเคลื่อนที่ ” ณ วัดน้ำไหล
มีพี่น้องประชาชนมารับบริการจำนวน 450 คน
ส่วนราชการออกมาให้บริการดังนี้
– สำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ สาขานางรอง ให้คำแนะนำการจดทะเบียนสิทธิ์และนิติกรรม /แจกเอกสารประชาสัมพันธ์ /แจกโฉนดที่ดิน จำนวน 7 ราย
– โรงพยาบาลอำเภอนางรอง ให้บริการตรวจและรักษาโรคเบื้องต้น และตรวจฟัน รักษาโรคในช่องปาก
– สัสดีอำเภอนางรอง ให้บริการลงทะเบียนทหารกองเกิน รับหมายเรัยกและรับสมุดทหารกองหนุน
– สำนักงานเกษตรอำเภอนางรอง ทำการตรวจวิเคราะห์ดินและบริการด้านการตรวจศัตรูพืช
– สถานีตำรวจภูธรนางรอง ให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับกฏหมาย ยาเสพติด และบริการตัดผมฟรี
– สำนักงานพัฒนาชุมชน จำหน่ายสินค้า OTOP และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
– กศน.อ.นางรอง สอนวิชาชีพการทำขนมและบริการตัดผมสุภาพสตรี
– กิ่งกาชาดอำเภอนางรอง แจกแว่นตาสำหรับผู้สูงอายุจำนวน 120 อัน
– เรือนจำอำเภอนางรองและศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสาน จำหน่ายสินค้า
– สำนักงานไฟฟ้า / สำนักงานประปาอำเภอนางรอง/ ธนาคาร ธกส. ประชาสัมพันธ์งาน แนะนำให้คำปรึกษา
– ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอนางรอง รับเรื่องราวร้องทุกข์และให้คำปรึกษา
-อบต.สะเดาสัญจรรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการและจัดเก็บภาษีฯ

Leave a Reply

%d bloggers like this: