ตำรวจยังคงเดินหน้าตามมาตรการเข้มข้นในการป้องกันและปราบปรามการลักลอบเล่นการพนัน ทั้งในลักษณะการพนันออนไลน์และการพนันรูปแบบอื่นๆ และสามารถจับกุมผู้กระทำความผิดได้เป็นจำนวนมาก

ณ สนามฟุตบอล โรงเรียนนานาชาติ บางกอกพัฒนา สุขุมวิท 105 (ซอยแบริ่ง ) ตัวแทนเด็กๆ ทั้งหมด 8 โรงเรียน จำนวนกว่า 700 คน ในเขตพื้นที่ บก.น.5 จึงออกมาแสดงความรู้สึกผ่านรูปแบบการเดินรณรงค์ การแสดง เพื่อให้ผู้ใหญ่ หรือผู้เล่นการพนันฟุตบอล ทราบว่า การพนันไม่ใช่สิ่งที่ดี ทำให้หมดเนื้อหมดตัว และทำให้เกิดปัญหาภายในสังคม

วันที่ 21 มิถุนายน 2561 เวลา 14.30 น. พลตำรวจเอก เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน
รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พร้อมด้วย ผู้บริหารโรงเรียนเอกชน ๘ แห่งในพื้นที่กองบังคับการนครบาล ๕
คือ โรงเรียนบางกอกพัฒนา, โรงเรียนยานนาเวศวิทยา, โรงเรียนลาซาล, โรงเรียนนนทรีวิทยา, โรงเรียนสายน้ำผึ้ง, โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต, โรงเรียนเพี้ยนพิณอนุสรณ์ และโรงเรียนสิริรัตนาธร ร่วมกันจัดกิจกรรม “ชมบอลโลก
อย่างสร้างสรรค์ ไม่เล่นการพนัน ช่วยป้องกันอาชญากรรม” ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนนานาชาติบางกอกพัฒนา
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้แทนจากคณะกรรมการตำรวจประจำสถานีในพื้นที่ และศิลปิน ดารา นักแสดง และนักฟุตบอลทีมชาติชื่อดังเข้าร่วมกิจกรรม อาทิ ติ๊ก เจษฎาภรณ์ ผลดี, อเล็กซ์ เรนเดล, สารัช อยู่เย็น และ
ชาริล ชัปปุยส์ เป็นต้น และนักเรียนที่จะเข้าร่วมกิจกรรมกว่า ๗๐๐ คน

ทั้งนี้ สืบเนื่องจากในห้วงระหว่างวันที่ 14 มิถุนายน 2561 จนถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2561 สมาพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ จะจัดให้มีการแข่งขันฟุตบอลโลก 2018 ซึ่งพี่น้องประชาชนทั่วโลกต่างให้ความสนใจและติดตามผลการแข่งขันพร้อมกันผ่านทางสื่อมวลชนแขนงต่าง ๆ และในโอกาสเดียวกันก็มักจะมีผู้ที่ลักลอบ
เล่นการพนันทายผลการแข่งขันฟุตบอล การพนันทายผลการแข่งขันฟุตบอลออนไลน์ อันเป็นต้นเหตุ
แห่งอาชญากรรม ซึ่งส่งผลกระทบต่อความสงบสุขของสังคมโดยส่วนรวม สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ดำเนินการปราบปรามและสามารถจับกุมผู้ลักลอบเล่นการพนันฟุตบอลได้รายใหญ่หลายราย
ตามนโยบายของ พลเอก ประวัติ วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี, พลตำรวจเอกจักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ กำหนดให้มีการปราบปรามการพนันฟุตบอลอย่างจริงจัง ดังนั้น พลตำรวจเอก
เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้ตระหนักถึงความสำคัญและมีความห่วงใย
ต่อพี่น้องประชาชน โดยเฉพาะนักเรียนนักศึกษา จึงกำหนดมาตรการป้องกันปราบปราม การลักลอบเล่นการพนัน
ทายผลการแข่งขันฟุตบอล เพื่อให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดผลสัมฤทธิ์ จึงได้กำชับและสั่งการไปยังทุกหน่วยปฏิบัติในสังกัดของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ บูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และพี่น้องประชาชน ในการแจ้งเบาะแสและข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานที่ที่มีการลักลอบเล่นการพนันทายผล
การแข่งขันฟุตบอล ตลอดจนพฤติกรรมหรือความเคลื่อนไหวที่ผิดปกติที่อาจบ่งชี้ได้ว่าอาจเกี่ยวข้อง เพื่อการลักลอบเล่นการพนันทายผลการแข่งขันฟุตบอลทางออนไลน์ อย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งให้เพิ่มความเข้มงวดในการป้องกัน
การประทุษร้ายต่อทรัพย์ โดยเฉพาะนักเรียนนักศึกษา โดยได้ จัดตั้งศูนย์ป้องกันปราบปรามการลักลอบเล่นการพนันทายผลฟุตอลขึ้นและประสานความร่วมมือกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และสถานบันการศึกษาเอกชน เพื่อให้เพื่อเป็นศูนย์กลางและการประสานการปฏิบัติร่วมมือกับระหว่างตำรวจและสถานศึกษาอย่างใกล้ชิด

ซึ่งแบ่งขั้นตอนการดำเนินงานออกเป็น ๔ ระยะ
ระยะที่ ๑ ระยะก่อนเริ่มการแข่งขัน
ระยะที่ ๒ ระหว่างการแข่งขัน

ระยะที่ ๓ หลังการแข่งขัน
ระยะที่ ๔ สรุปผลการปฏิบัติ
ซึ่งตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมา นับตั้งแต่เริ่มการแข่งขันฟุตบอลโลก 2018 เมื่อวันที่ 14 มิ.ย. 61 เป็นค้นมา สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ดำเนินการด้านการป้องกันและปราบปรามอย่างจริงจัง และต่อเนื่อง
จนสามารถจับกุมผู้กระทำผิด ได้เป็นจำนวนมาก อีกทั้งเพื่อการดำเนินงานในระยะที่ 2 (ระหว่างการแข่งขัน)
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงได้กำหนดให้มีการจัดกิจกรรมภายใต้ชื่อ “ชมบอลโลกอย่างสร้างสรรค์
ไม่เล่นการพนัน ช่วยป้องกันอาชญากรรม” เพื่อร่วมกับองค์กรภาคเครือข่ายต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นภาคประชาชน และสถานศึกษาของรัฐและเอกชน ในการรณรงค์ต่อต้านการลักลอบเล่นพนันทายผลการแข่งขันฟุตบอล 2018 โดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีผู้แทนนักเรียนจาก 8 โรงเรียนดังกล่าว จำนวนรวมกว่า 700 คน เข้าร่วมกิจกรรม
เพื่อต้องการออกมาแสดงความรู้สึกในรูปแบบการเดินรณรงค์ การแสดงต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ใหญ่ หรือผู้เล่นการพนันฟุตบอล ทราบว่าการพนันไม่ใช่สิ่งที่ดี ทำให้หมดเนื้อหมดตัว และทำให้เกิดปัญหาภายในสังคม
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขอความร่วมมือมายังพี่น้องประชาชน สถานศึกษา ครู ผู้ปกครอง
ในการสอดส่องดูแลเด็กและเยาวชนในปกครองอย่างใกล้ชิด เพื่อไม่ให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการเล่นพนันทายผลการแข่งขันฟุตบอล หากต้องการแจ้งเบาะแสหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้อง สามารถแจ้งมายังสายด่วน 191 และสายด่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 1599 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

Leave a Reply

%d bloggers like this: