อบจ. ปราจีนบุรี จัดกิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาดใหญ่(Big cleaning Day )

ในช่วงเช้าของวันนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี จัดกิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาดใหญ่เพื่อปรับสภาพภูมิทัศน์และความสวยงามในพื้นที่ที่รับผิดชอบ โดยมีบุคลากรและประชาชนในท้องถิ่นเข้าร่วมกิจกรรมตลอดทั้งวัน ที่บริเวณหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี ในวันนี้ นางบังอร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานเปิดโครงการกิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาดใหญ่ ( Big cleaning Day) และกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2561 สืบเนื่องจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรากรู ทรงห่วงใยและคำนึงถึงความอยู่ดีมีสุขของประชาชนเป็นสำคัญ พระองค์มีพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะทำให้ประเทศชาติมั่นคงและประชา ชนมีความเป็นอยู่ที่ดี ด้วยมีพระราชประสงค์ที่จะสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และแนวพระราชดำริต่างๆ ในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้ประชาชนเพื่อพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า จึงทรงมีพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ จัดโครง การ เราทำความดีด้วยหัวใจ เพื่อเป็นโครงการที่เป็นแบบอย่างในการพัฒนา สิ่งแวดล้อมและความเป็นอยู่ในชุมชนให้มีสภาพที่ดีขึ้น โดยการจัดกิจกรรมในวันนี้มีบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีร่วมทำความดีด้วยหัวใจ 2 กิจกรรมคือ กิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาดใหญ่ ( Big cleaning Day ) ในบริเวณสำนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี และโรงยิมสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ส่วนโครงการที่ 2 เป็นกิจกรรม วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ. ศ. 2561 โดยมีการปลูกต้นดอกเฟื่องฟ้าและต้นเข็มกับดอกไม้อื่นรวม 985 ต้น และทางท่านนายกบังอร วิลาวัลย์ ยังได้กล่าวอีกว่าโครงการนี้จะเดินหน้าต่อไป และยังได้ชักชวนองค์กรต่างๆเข้ามาร่วมกันพัฒนาอีกด้วย

ภาพ-ข่าว โอ ข่าวปราจีนบุรี ทีมข่าวเรื่องจริงผ่านเลนส์ รายงาน

Leave a Reply

%d bloggers like this: