ปทุมธานี เด็กนักเรียนและผู้ปกครองเรียกร้องไล่ ผอ. สถานศึกษา

วันที่ 21 มิถุนายน เมื่อเวลา 9.30 น
ที่โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
ใด้มีประท้วงของเด็กนักเรียน และผู้ปกครอง
เรียกร้องให้ไล่ นางปัญวรรธน์ เดชกล้า ผอ.สถานศึกษา
สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน เวลา 8.30น.ที่ผ่านมา
ผอ.คนดังกล่าว ใด้ต่อว่าเด็กด้วยคำหยาบคายและใด้ทำการล๊อคคอเด็ก
แล้วใช้กำบั้น ชกเข้าที่กกหูด้านขวา อย่างแรง จนมีรอยฟกซำที่จุดดังกล่าว
หลังเกิดเหตุทางผูปกครองใด้ร้องเรียน ต่อคณะกรรมสถานศึกษา
จนวันนี้ใด้มีการนัดประชุมระหว่าง นายวินัย แสงสี ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
นายวิชัย แสงศรีผู้อำนวยการสำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต ๒
ผกก.สน.ลำลูกกา ปลัดอำเภอ.ลำลูกกา และคณะ ผปค.ของสถานศึกษา
ซึ่งทางคณะกรรมการสถานศึกษาใด้รับร้องเรียนจาก ผปค. และนักเรียนถึงเหตุการณ์ดังกล่าว
และยังมีเหตุอื่นที่เกิดขึ่นในสถานศึกษาภายใต้การบริหารของ นางปัญวรรธน์ เดชกล้า ผอ.โรงเรียน
1. งบดุลบัญชีของสหกรณ์โรงเรียน ที่ทางคณะกรรมการใด้ร้องขอ กับ ผอ.เพื่อมาตรวจสอบ
แต่ก็ไม่ใด้รับความร่วมมือ
2.ไม่เคยมีการขอความคิดเห็นจากครธกรรมการสถานศึกษา ในการทำโครงการแต่ละโครงการ
เช่นเรื่องการซ่อมแซม จัดซื้อ จัดจ้าง จัดหา ที่ไม่ใชเงินงบประมาณตรงจากกระทรวง
3.บริหารเงินของโรงเรียนไม่โปรงใส เช่นเรื่องการ จัดจ้างใด้มีการนำผู้รับเหมา
เข้ามารับจ้างซึ่งไม่มีการประกวดราคา จึงทำให้มีค่าใช้จ่ายสูงเกินจริง เช่นเครื่องเสียง ใช้เงินซื้อมาเกือบ 2แสนบาท แต่กลับใด้เครื่องเสียงที่คุณภาพต่ำ
4.สร้างความแตกแยกในหมู่ข้าราชการด้วยกันเอง ทำให้ต้องการขอย้ายตัวเองไป แต่ทางผอ.ไม่ใด้แจ้งต่อ คณะกรรมการสถานศึกษา ซึ่งเป็นการผิดระเบียบอย่างชัดเจน จนเป็นผลให้ไม่มีครูประจำสายวิชาสอนนักเรียน
5.กระทำรุนแรงต่อเด็กนัดเรียน โดยการล็อคคอ แล้วตบ
6.บริหารเงินที่กระทรวงให้มาไม่โปร่งใส คือเงินเรียกเก็บค่าประกันกลุ่ม ในเอกสารแจ้ง ผปค.”ค่าประกัน 270บาท” แต่ใด้จ่ายให้กับทางบริษัทประกัน แค่ 250 อีกทั้ง เดิมในการประกันกลุ่มจะอยูที่แผน3 ราคา 230บาท แต่มีการเพิ่มเบี้ยประกันมาเป็น 250 บาท ซึ่งควรจะเป็นแผน4 มีคำถวามว่า เงิน 20 บาทที่เรียกเก็บเกินไปใหน แลัวทำมั้ยใช้แผน3 แต่ต้องทำเรื่องเบิกเงินในแผ่น4 ซึ่งเงนส่วนนี้คือที่ทางกระทวงอุดหนุนรายหัวของนักเรียน
7.ทุนการศึกษาไม่โปร่งใส เนื่องจากเจ้าอาวาสวัดนังคัลจันตรี ใด้มอบเงินเพื่อเป็นทุนการศึกษาให้ทุกปี เป็นจำนวน10ทุน ทุนบละ1,000 บาท(ทางผอ.ทำหนังสือขออนุเคาระห์เงินจำนวนนี้และระบุตามนี้) แต่ทาง ผอ.สั่งให้มีการกระจายเงนทุนเป็น 20 ทุน ทุนละ500 บาท แล้วให้นักเรียนลงชื่อเพื่อรับเงิน แต่ไม่มีการมองเงินจำนวนดังกล่าวให้เด็กตั้งแต่ปี2560จนทุกวันนี้
8.โครงการอาการกลางวัน หลังจากที่นางปัณวรรธน์ เดชกล้า ได้เข้ามาบริหาร ใด้มีการยกเลิกแม่ครัวคนเก่า โดยให้คนใหม่มาทำหน้าที่แทน ซึ่งก่อนที่จะมีข่าวเรื่องอาหารกลางวันโรงเรียนในภาคใต้ ที่นี้ก็ไม่ด้อยไปกว่ากัน เมื่อทางคณะกรรมการสถานศึกษาเข้ามาสอบถาม นางปัณวรรธน์ เดชกล้า ก็อ้างว่า ตั้งแต่เปิดภาคเรียนมาทางเทศบาลยังไม่ได้ส่งเงินอุดหนุ่มอาหารกลางวันมาให้ ซึ่งวันนี้ ทางตัวแทนของเทศบาลได้เข้ามาชี้แจงว่า มีฏีกาเมื่อวันที่ 23 พ.ค.61 แต่ทาง ผอ.ไปรับเช็คเมื่อวันที่ 19 มิ.ย.61 ไปแล้ว

เรื่องทั้งหมดนี้ทางคณะกรรมสถานศึกษา จะใด้ทำเป็น3ชุดเพื่อร้องเรียนประกอบด้วย ศูนย์ดำรงค์ธรรม อ.ลำลูกกา ผอ.สพฐ.ปท2 และ ป.ป.ช.ปทุมธานี เพื่อให้เข้าตรวจสอบ
และในเวลา 11.30น นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพฐ.ปท2 มีคำสั่งด้วยวาจาให้ นางปัณวรรธน์ เดชกล้า เข้าไปช่วยราชการ และห้ามเข้าพื้นที่โรงเรียนโดยเด็ดขาด
หลังจากมีคำสั่งนายวิชัย แสงศรี ผอ.สพฐ.ปท2 ได้ออกมาคุยกับนักเรียน และ ผปค ภายนอกห้องประชุมด้วยคำสั่งดังกล่าว ทำให้นักเรียน และ ผู้ปกครองพอใจ ยุติการชุมนุมก่อนเวลา 12.00น.

Leave a Reply

%d bloggers like this: